h

SP Noord blikt vooruit

25 november 2015

SP Noord blikt vooruit

Dinsdagavond 17 november kwam de SP in stadsdeel Noord bijeen om de stormachtige ontwikkelingen die op het stadsdeel afkomen te bespreken. 

Foto: SP
Dagelijks bestuurslid Erna Berends opende de avond met een presentatie van de belangrijkste ontwikkelingen in Noord over nieuwbouw, armoede en veiligheid. Daarna volgde er discussie over de speerpunten voor de komend twee jaar. 

Behoud sociale woningvoorraad en sociale samenhang
Betaalbaar wonen moet in Noord gegarandeerd blijven. De hogere inkomens mogen de lage inkomens niet uit Noord verdringen.

Opening Noord-Zuid lijn
De goede busverbindingen moeten in Noord blijven bestaan, vooral in west-oost richting, dwars door de wijk. Voor de vele ouderen die in Noord wonen is het belangrijk om genoeg haltes te behouden.

Veiligheid
De veiligheid in Noord gaat vooruit, maar nog altijd zijn er plekken waar bewoners zich niet veilig voelen. Het is zaak om de veiligheid in de buurten te verbeteren. Daar kunnen bewoners een bijdrage aan leveren.

De zorg voor ouderen in Noord
Het blijkt moeilijk om informatie te vinden wat de effecten van alle bezuinigingen en veranderingen nu precies zijn. De SP Noord gaat actief er op uit langs de verzorgingsflats en ouderenwoningen om die informatie te achterhalen.  

De avond werd afgesloten met een enthousiast betoog van SP-wethouder Laurens Ivens.

U bent hier