h

Verbeter samenwerking tegen jeugdoverlast in Noord

15 december 2015

Verbeter samenwerking tegen jeugdoverlast in Noord

De SP roept het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord op tot betere samenwerking tegen jeugdoverlast. Zo kan het contact tussen betrokken partijen sneller en slimmer. Daarnaast kunnen bewoners betrokken worden bij het tegengaan van overlast in de buurt. Dat is de conclusie na een jaar praktijkonderzoek, wat is verwerkt in een voorstel aan de bestuurscommissie.  Robert Brand, SP-fractielid in Noord: “In Noord zijn veel mensen begaan met de veiligheid in de buurt. Door ze beter te laten samenwerken maken we onze buurten veiliger.”

Amsterdam-Noord is een stadsdeel met een flinke opgave om overlast en criminaliteit terug te dringen. Ondanks verbeteringen in de afgelopen jaren zijn er in sommige delen van het stadsdeel nog altijd problemen. Brand: “Het afgelopen jaar heb ik mogen meelopen met wijkagent, welzijns- en jongerenwerkers. Mensen die bezig zijn om de veiligheid in Noord te verbeteren. Zij hebben veel kennis en kunde om de buurten veiliger en leefbaarder te maken. Toch zien we in de aanpak nog ruimte voor verbetering.”

Allereerst kan het melden van overlast makkelijker en laagdrempeliger worden gemaakt, via een duidelijk en bij bewoners bekend meldpunt.  Door hierbij de verbinding te zoeken met Burgernet, SMS-alert of andere vormen van Buurtpreventie, kunnen bewoners daarnaast meehelpen te waken tegen overlast in hun buurt.

Daarnaast kan de samenwerking van partijen op straat worden verbeterd. Door sneller te overleggen en slimmer te reageren na een melding kunnen deze effectief worden aangepakt, voordat deze erger wordt. Tot slot ziet de SP graag dat het uitwisselen van informatie met partijen op straat wordt verbeterd, zodat informatie van de straat sneller kan worden gedeeld, om zo te zorgen voor een betere aanpak van de overlast.

“Elke melding is anders, dat geldt ook voor de manier om hierop te reageren. Soms is de zachte aanpak van een jongerenwerker effectiever dan het inschakelen van de wijkagent of andersom. Door het melden van overlast makkelijker te maken en de samenwerking tussen de professionals te verbeteren kunnen we nog effectiever optreden. Zo houden we de buurt veilig, en de jongeren op het goede pad,” aldus Brand.

Het voorstel 'Samen sterk tegen jeugdoverlast' wordt 16 december besproken in de Bestuuscommissie in Noord.

U bent hier