h

Zoek snel nieuwe invulling V&D-pand Buikslotermeerplein

18 februari 2016

Zoek snel nieuwe invulling V&D-pand Buikslotermeerplein

De SP wil dat het V&D-pand op Buikslotermeerplein zo snel mogelijk een nieuwe functie krijgt. Hiermee moet voorkomen worden dat het pand leeg komt te staan en dat de uitstraling van Winkelcentrum Boven 't IJ nog verder achteruit holt. SP-raadslid Tiers Bakker: "Laat winkeliers en de buurt niet de dupe worden van het failliet van V&D."

Deze week werd bekend dat warenhuis V&D na bijna 130 jaar de deuren moet sluiten vanwege een faillissement. Naast dat veel mensen hun baan verliezen, heeft dit grote impact voor winkelcentrum Boven 't IJ, die hierdoor hun leegstand explosief zien stijgen. Een klap voor het winkelcentrum, dat de laatste jaren al te maken heeft met veel faillissementen en leegstand. Uitzingen tot 2018 – Noord-Zuidlijn, investeringen in het gebied – en hopen op betere tijden wordt voor veel winkeliers steeds moeilijker.

Bakker: "Het is daarom van belang dat het leegkomende pand van V&D zo snel mogelijk wordt opgevuld met nieuwe initiatieven, om verdere neergang van het winkelcentrum tegen te gaan. Denk daarbij aan een andere winkelformule, pop-up winkel, broedplaatsen of een beginnend bedrijfje. Zolang het enorme gebouw maar niet leeg komt te staan. We roepen het stadsbestuur op om snel met de betreffende pandeigenaar een oplossing te vinden. Daarnaast willen we dat onderzocht wordt of de herontwikkelingen van het winkelcentrum versneld kunnen worden."

Ook het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord wordt aangespoord om zich hiervoor in te zetten. SP-fractielid in Noord Robert Brand: "De winkeliers op Buikslotermeerplein hebben het al jaren moeilijk. De opkomst van internetwinkels, uitblijvende investeringen als gevolg van de crisis, en veranderend koopgedrag hebben al veel winkeldeuren doen sluiten, met alle negatieve gevolgen voor het winkelcentrum en zittende winkeliers. De enorme leegstand door het verdwijnen van V&D kan de volgende mokerslag zijn. Laat het niet zover komen!" 

U bent hier