h

Verbeter bewonersinspraak bij gemeentelijke plannen

10 maart 2016

Verbeter bewonersinspraak bij gemeentelijke plannen

Amsterdammers moeten beter betrokken worden bij de ontwikkelingen in hun buurt. Zo moeten bewoners pro-actiever worden geïnformeerd en moet hun stem zwaarder meewegen in het maken van gemeentelijke plannen. SP-raadslid Tiers Bakker: “Bewoners maken de buurt. Zij weten als beste de goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Daar moeten we beter gebruik van maken!”

Door de groeiende drukte, komt de leefbaarheid in sommige buurten in de knel. De SP lanceerde daarom in oktober vijf voorstellen om mensen uit de buurt inspraak te geven bij wat er in hun buurt gebeurt. Het stadsbestuur neemt enkele punten over, maar houdt de boot af op het gebied van bewonersinspraak. Terwijl protesten rondom het geplande megahostel aan de Weesperzijde en de herinrichting van het Marie Heinekenplein juist duidelijk maakten dat juist op dit vlak verbetering nodig is.

Bakker: “De gang van zaken rond het Marie Heinekenplein is het voorbeeld van hoe het niet moet. Minimale informatie naar bewoners, gemankeerde inspraak en een dagelijks bestuurder die kritische bewoners wegzet als een ‘rondreizend circus’. Logisch dat veel bewoners woedend waren en hun beklag deden in de bestuurscommissie. Met ons voorstel behoren deze tafrelen spoedig tot het verleden.”

De SP pleit voor een pro-actievere aanpak als het gaat om bewonersinspraak. “Leun als gemeente niet achterover, maar ga de buurt in. Ondervraag bewoners, via vragenlijsten aan de deur of inspraakavonden. Laat ze meedenken over beheersmaatregelen of stel een begeleidingscommissie in. Bewoners weten wat goed is voor hun buurt, daar moeten we beter gebruik van maken!”

U bent hier