h

Nieuws uit 2016

16 november 2016

Gemeente compenseert arme huurders in duur huis

Zo’n 10.000 Amsterdammers met een hoge huur en een laag inkomen krijgen een vergoeding van gemiddeld  340 euro van de gemeente. Die vergoeding compenseert de hoge huur tot de corporaties vanaf volgend jaar huurverlaging gaan invoeren voor deze groep. SP-wethouder Arjan Vliegenthart: “Ik ben blij dat we deze groep mensen nu direct kunnen helpen en dat er tegelijkertijd zicht is op een goede oplossing is voor de lange termijn. Dit is een sociale oplossing voor een schrijnend probleem.”

Lees verder
14 november 2016

Touringcars naar randen van de stad

Amsterdam gaat stappen ondernemen om touringcars in het centrum te verminderen en deze af te vangen in garages aan de randen van de stad. Het stadsbestuur zegt dit toe, naar aanleiding van een voorstel van de SP. SP-raadslid Remine Alberts: “Op drukke dagen staan de touringcars nu in een lange file op bijvoorbeeld het Rokin te ronken. Ik wil juist dat we de druk op ons steeds voller wordende centrum verlichten.”

Lees verder
13 november 2016

Sadet Karabulut: "Andere keuzes leiden tot minder armoede"

Foto: Matthijs de Bruijne / amsterdam.sp.nl

In een overvolle zaal vol ervaringsdeskundigen presenteerde SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut op 11 november het Masterplan tegen armoede en schulden. Armoede neemt hand over hand toe. Dat gebeurt niet vanzelf, maar is het gevolg van keuzes van de regering in Den Haag. De oplossingen uit het Masterplan geven aan, dat hier wel degelijk iets aan te doen valt, al benadrukte Karabulut dat het echt uitbannen van armoede niet binnen een regeerperiode van vier jaar te realiseren zal zijn.

Lees verder
11 november 2016

Schaderegeling verruimd voor omwonenden A9

Rijkswaterstaat heeft de schaderegeling voor omwonenden aan de A9 verruimd. Dit gebeurt naar aanleiding van vragen van de SP. Schades tot €5.000 als gevolg van de verbreding en ondertunneling van de Gaasperdammerweg worden direct vergoed. Grotere schades zullen ruimhartiger worden vergoed, bijvoorbeeld bij scheuren in het stucwerk of verzakkingen in de tuin. Bewoners kunnen een extra second opinion aanvragen als zij het oneens zijn met de hoogte van de vergoeding. 

Lees verder
11 november 2016

Voorlichting LHBTI-acceptatie moet beter

Opleidingen voor leraren en jongerenwerkers moeten vaste aandacht geven aan het onderwerp seksuele diversiteit en LHBTI-acceptatie. Dit vinden SP, GroenLinks en D66 in Amsterdam. Op hun voorstel gaat het stadsbestuur onderzoeken hoe dat het beste kan. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Sociale acceptatie en seksuele identiteit zijn erg belangrijk voor jongeren. Er zijn goed opgeleide docenten nodig om voorlichting over deze onderwerpen te geven. Het is goed dat de gemeenteraad dit voorstel unaniem steunt.”

Lees verder
5 november 2016

Nieuw-West voor een Nationaal ZorgFonds

Foto: Jan Mast

Belangstellenden voor het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico kwamen donderdag in Nieuw-West bijeen. Verschillende verhalen uit de zorgpraktijk kwamen aan bod, en er werden ideeën gedeeld om de beweging nóg groter te maken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier