h

Nieuws uit 2016

30 september 2016

Leegstand wordt strafbaar

Het stadsbestuur gaat leegstand van woningen en kantoren strafbaar stellen. Vastgoedeigenaren die niet meewerken aan het weer in gebruik nemen van een leegstaand pand, hangt een boete boven het hoofd. SP-wethouder Laurens Ivens: “Het is maatschappelijk onverantwoord dat er ruimte leegstaat, terwijl talloze mensen geen woning kunnen vinden en op de vrije markt de huizen alsmaar duurder worden. Door leegstand strafbaar te stellen wil ik de woningnood tegengaan.”

Foto: Marcel Oosterwijk / Creative Commons
Lees verder
22 september 2016

Stadsbestuur zet mysteryguests in als nieuw wapen tegen illegale hotels

Het stadsbestuur gaat handhavers inzetten die zich voordoen als gasten om illegale hotels op te sporen. SP-wethouder Laurens Ivens: “Amsterdam blijft werken aan slimme methodes om huisjesmelkers te pakken. De boodschap aan de huisjesmelkers is duidelijk: jullie illegale hotels zijn hier niet welkom en we zijn naar je op zoek om er een einde aan te maken.”

Foto: Paul Stringer
Lees verder
22 september 2016

Gemeentebelastingen eerlijker verdeeld

De rioolheffing en de kosten voor drinkwater worden eerlijker verdeeld. De kosten voor huishoudens gaan omlaag, bedrijven gaan juist meer betalen. SP-fractievoorzitter Daniel Peters: “Ik ben voor eerlijke belastingen waarbij ook grote bedrijven netjes hun deel betalen. Dan is het mooi dat dit leidt tot een wat lagere belasting voor gewone mensen. ”

Lees verder
20 september 2016

Steun de bewoners in Zuidoost naast bouwput A9

De SP wil van de minister een samenhangend plan om de bewoners naast de bouwput aan de A9 te steunen. SP-Kamerlid Eric Smaling: “Extra rijbanen op de A9 en een tunnel is mooi, en dat daar wat bouwoverlast bij komt is niet zo gek. Maar jarenlang, dag en nacht én in het weekend dril- en heiwerkzaamheden en ook nog eens scheuren in de muren, is echt wel wat te veel van het goede. Het rijk moet ingrijpen om de overlast binnen de perken te houden en schade passend te compenseren.” Smaling heeft kamervragen ingediend over de problemen.

Foto: SP
Lees verder
19 september 2016

Verban dodelijke gifdiesel uit Amsterdamse zeehaven

De SP wil dat er een einde komt aan de productie en overslag van gifdiesel in de Amsterdamse zeehavens. SP-raadslid Tiers Bakker: “Het is schandalig dat grote oliebedrijven in onze havens troep maken en verkopen die hier al wel verboden is, maar in Afrika nog niet. Die praktijken moeten de wereld uit, en mogen zéker niet in Amsterdam plaatsvinden.”

Lees verder
19 september 2016

‘Startup-explosie’ moet kansen bieden aan werkzoekenden

De SP wil dat werkzoekenden in Nieuw-West een graantje meepikken van de nieuwe economische bedrijvigheid aan de Johan Huizingalaan. In B.Amsterdam, de ‘stad in een gebouw’ in het voormalige IBM-kantoor op nummer 763, ontplooien zich in explosief tempo succesvolle initiatieven, zoals Startup Bootcamp, Team Academy en een keur aan innovatieve bedrijfjes en hightech zzp’ers. ‘Het begint een soort Silicon Valley te worden. Daar moet de mensen in het stadsdeel natuurlijk wél van kunnen profiteren,’ zegt SP bestuurscommissielid André Meijler, ‘werkzoekenden in Nieuw-West willen maar al te graag aan de slag.’ 

Foto: Andre Meijler
Lees verder

Pagina's

U bent hier