h

Eerste stap in oplossen rioolproblemen Vogelbuurt

13 maart 2017

Eerste stap in oplossen rioolproblemen Vogelbuurt

Waternet gaat het riool in de Vogelbuurt reinigen. Daarnaast gaan ze onderzoeken ze of het riool goed is verbonden met de huisaansluitingen. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst, die de SP had georganiseerd naar aanleiding van opgehaalde klachten van bewoners. Robert Brand, SP-fractielid in Noord: “We zijn blij met de toezeggingen van Waternet, een goede eerste stap op weg naar het verhelpen van de problemen in de buurt.”

Foto: SP

Meerdere huizen in de Vogelbuurt hebben last van problemen met het riool, zo bleek uit rondgang van de SP in de buurt. Vooral rond het Zwanenplein klaagden bewoners over slecht weglopend water, stank uit de afvoer en is in sommige gevallen zelfs opborrelende smurrie in toilet of douche. Ook werd er melding gemaakt van flinke stank uit putten van achtertuinen. Reden voor de SP om een bijeenkomst te organiseren. Daar beloofde Waternet te onderzoeken in hoeverre de oorzaak van de klachten bij hun ligt en deze, waar mogelijk, op te lossen. 

De SP hoopt dat de acties van Waternet de problemen zullen oplossen, maar juicht niet te vroeg. Brand: “De oorzaak van de klachten is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn meerdere partijen verantwoordelijk voor goede waterafvoer. Het hoofdriool is van Waternet, maar de aansluiting van huizen op de riolering is de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties. Dat geldt ook voor de stanksloten in de achtertuinen, die moeten voorkomen dat de rioollucht uit de afvoerputten komt. We houden een slag om de arm, maar we zijn blij met de inzet van Waternet.

U bent hier