h

OpSPraak: Radicaal alternatief voor woningmarkt nodig

23 september 2019

OpSPraak: Radicaal alternatief voor woningmarkt nodig

Foto: SP Amsterdam

Huurders, belangenorganisaties, politieke partijen en andere gelijkgestemden moeten samen een vuist maken tegen de almaar stijgende huren en huizenprijzen. Door een breed front te vormen en radicale alternatieven uit te werken kan de kapitalistische wooncrisis worden opgelost. Dat was de conclusie van een boeiend Politiek Café OpSPraak over wonen en kapitaal in Amsterdam.

Huizen worden steeds meer handelswaar. Grote en kleine beleggers kopen op grote schaal woningen op om voor hoge prijzen te verhuren. Den Haag geeft deze beleggers ruim baan. Deze politieke keuze heeft zijn weerslag op huizenprijzen en huren. 

Als gevolg van de toestroom van kapitaal wordt wonen duurder en duurder. Huurprijzen in de vrije sector schieten omhoog en starters op de koopmarkt zijn kansloos. Gert Jan Bakker van !Woon ziet dagelijks de gevolgen voor Amsterdammers: “We zien kleine en grote beleggers veel woningen kopen in o.a. Nieuw-West en Zuidoost. Deze worden gesplitst in 4 en verhuurd, o.a. aan studenten, voor €600,- per stuk per maand. 

Zelfs sociale huurders zijn de pineut door de stijgende prijzen. Een politieke keuze om vermarkting aan te jagen. Bakker: “Doordat Den Haag de WOZ mee laat tellen in het puntenstelsel voor een sociale woning, gaan veel woningen bij nieuwe verhuur direct door de liberalisatiegrens. Een huur van €600 wordt dan €2.500,-. Per maand.” 

Daarnaast is de betaalbare volkshuisvesting in de tussentijd door Den Haag stelselmatig afgebroken. SP-raadslid Erik Flentge: “Het Rijk heeft, onder andere via de verhuurderheffing, jarenlang de kassen van de woningcorporaties leeggeroofd. Geld dat niet gebruikt kon worden voor onderhoud of het bouwen van nieuwe woningen.”

Een wooncrisis is het gevolg. Bakker ontvangt online via de noemer #wooncrisis veel schrijnende verhalen van mensen die geen woning kunnen vinden. “De problemen met betaalbaar wonen spelen overal. Met de #Wooncrisis-campagne willen we de problemen agenderen.”

Een oplossing voor de financialisering van onze volkshuisvesting is geboden. Dat het kan, bewijst Berlijn. Duizenden huurders hebben zich daar georganiseerd tegen de almaar stijgende huren als gevolg van beleggers die woningen opkoopten. Met succes: Huren zijn voor 5 jaar bevroren en op enkele plekken worden woningblokken weer gecollectiviseerd. Flentge put inspiratie uit de Berlijnse huurdersopstand: “Ik ben in eerste instantie een activist, dan pas een politicus. Echte verandering vindt namelijk niet via de parlementaire weg plaats. Echte verandering komt van onderop. Berlijn is daar een voorbeeld van.”

Onderzoeker Rodrigo Fernandez van SOMO ziet ook in Nederland kansen voor een sociale ommekeer “We zitten in een unieke situatie. Er is een alternatief voor de problemen en er is een pot met geld. Het is zaak dat dat we via sociaal verzet die pot gaan claimen en ons publiek domein gaan herwaarderen.” 

Flentge deelt deze mening en pleit voor een breed offensief van onderop. “Organiseer je. Ontmasker het grootkapitaal dat de betaalbaarheid van de stad bedreigt. En werk met gelijkgestemden alternatieven uit voor een betaalbare volkshuisvesting.”

U bent hier