h

Bezoekers Twiske: Stop vercommercialisering

16 december 2019

Bezoekers Twiske: Stop vercommercialisering

De vercommercialisering van Het Twiske moet stoppen. Zo moeten grote festivals uit het gebied worden geweerd en moet de komst van een camping worden afgeblazen. Dat zijn de uitkomsten van het onderzoek ‘Het Twiske: De bezoekers aan het woord’, dat deze zomer is afgenomen onder gebruikers van het natuurgebied. Reden voor de SP om te pleiten voor een verbod op grootschalige commerciële activiteiten.

Het Twiske is een beschermd natuur- en recreatiegebied. Veel Amsterdammers – veelal uit Noord – maken gebruik van het gebied.  Sinds het kabinet-Rutte I is er fors bezuinigd op het natuurbeheer. Het toestaan van commerciële activiteiten, zoals festivals, zorgt ervoor dat er extra inkomsten binnen komen. De laatste jaren neemt de kritiek echter toe. Er zou sprake zijn van teveel vercommercialisering, wat ten koste zou gaan van de natuur.

Deze discussie was voor de SP aanleiding om een kleine 500 bezoekers van het gebied naar hun mening te vragen. Daaruit kwam naar voren dat ruim 60% tegen festivals in het gebied is, driekwart is zelfs van mening dat festivals een bedreiging zijn voor de natuur. Zo’n 63% van de respondenten is tegen de geplande vestiging van een camping in het gebied. Ruim tweederde geeft aan helemaal tegen de vestiging van een camping in het gebied te zijn. Zelfs veel voorstanders gaven eerlijk toe voor commercie te zijn ‘omdat er anders te weinig geld is voor het behoud van de natuur’.

Eerder trapte Landsmeer op de rem door unaniem tegen overnachtingen en uitbreiding van het festival Welcome to the Future te stemmen.  Reden voor de SP om provincie en gemeenten op te roepen geen grote commerciële activiteiten meer toe te staan in Het Twiske.

Robert Brand, SP-lid van de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Noord: “In Het Twiske gaan natuur en recreatie goed samen, maar de balans is de afgelopen jaren te ver doorgeslagen naar de commercie. Op korte termijn levert dat geld op, maar dit  weegt niet op tegen de schade die het veroorzaakt aan flora en fauna. Deze balans moet worden hersteld. Ik stel dan ook voor dat de stadsdeelcommissie zich middels een advies uitspreekt tegen grote commerciële activiteiten in Het Twiske.”

Het dagelijks bestuur van Het Twiske ligt in handen van het Recreatieschap, waar meerdere gemeenten, waaronder Amsterdam, onderdeel van zijn. Rijk en provincie zijn eindverantwoordelijk. De SP vindt dat laatstgenoemden de eerste moeten zijn die financieel bijpassen.

Remine Alberts, SP-statenlid in Noord-Holland: “Het nieuwe provinciebestuur, en vooral GroenLinks, spreekt grote woorden over het belang van natuur. Dan kan je als eindverantwoordelijke niet toestaan dat een beschermd natuurgebied als Het Twiske wordt uitgeleverd aan grote commerciële uitbaters. Geldgebrek is geen argument, gezien de tientallen miljoenen extra die de provincie heeft gereserveerd voor de natuur. Besteedt dat dan ook daar waar het nodig is. Natuur is te belangrijk om van commerciële gelden te laten afhangen.”

U bent hier