h

Nieuws uit 2021

4 maart 2021

Huisjesmelker buitenspel gezet na pandovername door gemeente

Het stadsbestuur heeft het beheer van een pand overgenomen waar de verhuurder zich jarenlang als huisjesmelker heeft gedragen. SP-wethouder Ivens: “Dit is een heel vergaande stap: we zetten de huisbaas die zich jarenlang heeft misdragen, aan de kant. We gaan de woningen opknappen en de rekening gaat naar de verhuurder. We kiezen hiermee volop de kant van de bewoners die de dupe zijn geweest van jarenlange huisjesmelkerij.”

Lees verder
25 februari 2021

SP start expositie over voedselhulp in Amsterdam

Foto: Wiebe Kiestra

De SP start vandaag een foto-expositie over de informele voedselhulp die in Amsterdam is opgetuigd als gevolg van de coronacrisis. Met de expositie wil de SP een gezicht geven aan de mensen die gebruik moeten maken van voedselhulp en de vrijwilligers eren die elke dag klaarstaan voor hun buren, maar ook het nijpende probleem van armoede in de stad aankaarten. SP-raadslid David Schreuders: “Het is onbestaanbaar dat mensen in één van de rijkste landen op aarde in de rij moeten staan voor voedsel. De stille armoede van veel Amsterdammers mag niet verzwegen worden. Na decennia neoliberaal beleid zijn onze sociale voorzieningen afgebroken en staat het water bij veel mensen tot aan de lippen. De coronacrisis heeft de inkomensproblemen die er al waren uitvergroot en mensen verder over het randje geduwd.”

Lees verder
24 februari 2021

Opinie: Alleen nieuwbouw lost de wooncrisis niet op, houd bestaande woningvoorraad betaalbaar

Foto: Henk Kosters / Flickr

De huidige wooncrisis oplossen lukt niet door alleen te kijken naar nieuwbouw en het bouwen van meer woningen. SP-wethouder Laurens Ivens betoogt dat er door de nieuwe regering straks ook maatregelen genomen moeten worden om de bestaande woningvoorraad betaalbaar te houden. 

Lees verder
10 februari 2021

SP roept Waternet op tot actie: Amsterdammer mag niet de dupe worden

Foto: DennisM2 / Flickr

De SP roept Waternet op in actie te komen en ervoor te zorgen dat Amsterdammers niet de dupe worden van ICT problemen. Het Parool schrijft vanmiddag dat technische problemen bij Waternet tot gevolg hebben dat Amsterdammers ‘dubbele waterrekeningen’ krijgen of dat facturen te laat verstuurd worden.  In schriftelijke vragen aan het stadsbestuur heeft de SP om opheldering gevraagd. SP-raadslid Tiers Bakker: ‘Amsterdammers met een kleine beurs moeten vaak iedere euro twee keer omdraaien.  Het mag niet zo zijn dat zij nu in de problemen komen omdat Waternet, een publiek bedrijf, zijn zaken niet op orde heeft.’

Lees verder
3 februari 2021

Uitbreiding Bridge Hotel voorlopig van de baan

Foto: Jan Mast
SP'ers in actie tegen de uitbreidingsplannen 

De rechter heeft voorlopig een streep gezet door de uitbreiding van het Bridge Hotel aan de Amstel. De plannen om het hotel uit te breiden moeten opnieuw getoetst worden aan het strenge hotelbeleid dat sinds een paar jaar geldt in Amsterdam. SP-raadslid Tiers Bakker: “Dit is fantastisch nieuws. Samen met bewoners hebben we actiegevoerd tegen de uitbreiding van het hotel en vóór de komst van een hotelstop in het Centrum. Amsterdam heeft behoefte aan woningen, niet aan extra hotelkamers.”

Lees verder
1 februari 2021

Stop verkoop sociale huurwoningen

Het stadsbestuur wil dat er geen sociale huurwoningen van corporaties meer verkocht worden. Als het Rijk niet snel deze verplichting tot verkoop stopzet, is het stadsbestuur bereid om zelf te bekijken hoe ze deze sociale huurwoningen van corporaties kan overkopen. In plaats van dat sociale huurwoningen voor veel geld verkocht worden op de vrije markt wil het stadsbestuur deze huizen betaalbaar verhuren. SP-wethouder Laurens Ivens, initiatiefnemer van dit vergaande plan: “Er is een groot gebrek aan betaalbare woningen. Zodra een corporatie een woning verkoopt verdwijnt deze voor goed uit de voorraad betaalbare woningen. Dat moet anders. De verkoop van sociale huur moet stoppen zodat deze huizen weer ten goede kunnen komen aan mensen met een laag of gemiddeld inkomen.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier