h

Nieuws uit 2006

18 december 2006

Motie thuisadministratie gehandicapten

Motie thuisadministratie gehandicapten en chronisch zieken - Begroting 2007.

Lees verder
18 december 2006

Motie voorziening grootonderhoud

Motie toevoeging voorziening grootonderhoud stadsdeelkantoor - Begroting 2007.

Lees verder
18 december 2006

Motie grootonderhoud stadsdeelkantoor

Motie vrijval voorziening grootonderhoud stadsdeelkantoor - Begroting 2007.

Lees verder
18 december 2006

Motie ID-banen

Motie overbrugging ID-banen voor 2 jaar - Begroting 2007.

Lees verder
17 december 2006

Parkstad: Niet zonder ons. Inspraak op het Osdorpplein

Op 11 december ging de SP actie "PARKSTAD:NIET ZONDER ONS" van start in Nieuw-West. Duizenden flyers met de uitnodiging aan bewoners hun mening en eisen te kennen te geven aan de SP over de bouw-sloopplannen in hun stadsdeel worden de komende weken deur-aan-deur bezorgd. En op zaterdag 16 december was SP gemeenteraadslid Hans Bakker samen met activisten op het Osdorpplein aanwezig om bewoners in de gelegenheid te stellen vragen te stellen en "in te spreken", een mogelijkheid die niet voor hen is weggelegd als het aan de deelraden en woningbouwcorporaties ligt.

Lees verder
15 december 2006

Bestuursakkoord tussen stad en stadsdelen slaat plank mis

De SP zal het bestuursakkoord tussen de stad en de stadsdelen niet steunen. Het akkoord beoogt de besluitvorming in onze stad slagvaardiger te maken, maar zet hiermee de democratie op een zijspoor. Bovendien wordt echte slagvaardigheid niet bereikt doordat de gemeente onvoldoende de regie neemt bij stadsdeeloverstijgende projecten. De SP ziet graag dat vanuit de stad heldere politieke hoofdlijnen vastgesteld worden en de stadsdelen voor de uitvoering hiervan zorgen. Een nieuwe bestuurlijke tussenlaag in de vorm van belangrijke maar geheime - en dus ondemocratische - wethoudersoverleggen past hier niet bij.

Lees verder

Pagina's

U bent hier