h

Nieuws uit 2006

21 december 2006

Akkoord corporaties holt sociale woningbouw uit

Het akkoord dat het Amsterdams college met de woningcorporaties heeft gesloten holt volgens de SP de sociale woningbouw uit. De afspraken richten zich erg op het verkopen van sociale huurwoningen en het bouwen van woningen voor het middensegment. Het beschermen van de laagste inkomens op de woningmarkt schijnt niet centraal te staan bij dit rood-groene college.

Lees verder
21 december 2006

Raad steunt SP in strijd voor gratis Openbaar Vervoer

Op verzoek van de SP heeft een ruime raadsmeerderheid van SP, PvdA, GroenLinks, CDA en D66 zich uitgesproken voor experimenteren met gratis openbaar vervoer. In eerste instantie zouden volgens het SP-voorstel mensen van 65 jaar of ouder hiervoor in aanmerking dienen te komen. Bij het vaststellen van de gemeentebegroting voor 2007 steunden PvdA en GroenLinks dit voorstel en kreeg het college de opdracht zich hiervoor in te zetten.

Lees verder
20 december 2006

SP fractie behaalt succes voor armoedebestrijding in Zuidoost

De SP fractie heeft een belangrijke overwinning behaald in de stadsdeelraadvergadering van 7 december jl .Na een hevige discussie is een motie aangenomen om het Service Platform Amsterdam (SPA) te ondersteunen. Tevens is in die motie het DB gevraagd bij woningbouwvereniging Rochdale aan te dringen op vervangende huisvesting. De huidige locatie kan niet worden gehandhaafd wegens sloop van de flat.

Lees verder
20 december 2006

Motie SP zorgt voor veiliger omgaan met scheepsafval

Wethouder Marijke Vos zal binnen de huidige wetgeving op zoek moeten gaan naar maatregelen om een ramp zoals met de Probo Koala gebeurd is te voorkomen. Een motie van de SP hiertoe werd met een ruime meerderheid in de raad aangenomen. Volgens de SP kunnen we niet wachten op landelijke regels om de scheepvaart veiliger te maken. Deze aangenomen motie zorgt ervoor dat er begin 2007 al maatregelen genomen gaan worden.

Lees verder
19 december 2006

Mondelinge vragen over de stadsdeelsecretaris

De afgelopen week is er in de gemeenteraad van Amsterdam gesproken over de uitkomst van het onderzoeksrapport van de gemeente Amsterdam en het ministerie van VROM over de gebeurtenissen rond het gifschip Probo Koala. Dit onderzoek laat ten aanzien van de rol van de gemeente Amsterdam en haar diensten een schokkend beeld zien.

Lees verder
18 december 2006

Motie CBK

Motie voorzieningen verwervingsfonds CBK - Begroting 2007.

Lees verder

Pagina's

U bent hier