h

Nieuws uit 2006

15 december 2006

SP gematigd positief over begrotingsbehandeling in Noord

Het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord heeft een sociale begroting geschreven, maar richt de blik soms te veel op nieuwkomers in plaats van op de huidige Noorderlingen. Dat is de conclusie van de algemene beschouwingen van de SP bij de behandeling van de programmabegroting 2007 woensdag en donderdag.

Lees verder
14 december 2006

SP organiseert inspraak ParkStad

"Dan doen we het maar zelf", aldus SP-raadslid Hans Bakker. Komende zaterdag geeft de SP bewoners de gelegenheid te reageren op de bouw- en sloopplannen in de Westelijke Tuinsteden. De woningbouwcoperaties denderen over de bewoners heen en ook de stadsdelen laten het afweten. "Wij zijn wel benieuwd naar de mening van de bewoners", zegt Bakker, "daarom kunnen ze in ieder geval zaterdag bij ons hun verhaal kwijt."

Lees verder
14 december 2006

Amendement

Amendement Regeling werkwijze raad en indeling commissies

Lees verder
14 december 2006

Deelraadsleden Zuideramstel tijdelijk op non-actief

Het afdelingsbestuur van SP-Amsterdam heeft 2 deelraadsleden van de SP in Zuideramstel tijdelijk op non-actief gezet. Gerrit Herders en Anja Veenstra worden in de Volkskrant van vandaag beschuldigd van illegaal onderverhuren van een woning. Deze handelswijze past niet bij de SP die zich juist verzet tegen illegale onderhuur en het hanteren van woekerprijzen. Het afdelingsbestuur heeft een commissie ingesteld die snel gaat uitzoeken wat er feitelijk gebeurd is en welke passende maatregelen er genomen moeten worden. Hangende het onderzoek zullen de 2 beschuldigde deelraadsleden niet actief zijn voor de SP.

Lees verder
13 december 2006

Parkstad enquête van start

Met de verspreiding van enkele honderden flyers in de Kolenkitbuurt van Bos en Lommer heeft kerngroep Nieuw-West maandag 11 december het startschot gegeven voor een enqute rond Parkstad.

Lees verder
13 december 2006

Van Dijk stelt Kamervragen over AT5

SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft vragen gesteld aan de minister van OCW over de ontvangst van AT5. Aanleiding is het staken van de doorgifte door Digitenne per vrijdag aanstaande.

Lees verder

Pagina's

U bent hier