h

Nieuws uit 2007

21 januari 2007

Sadet Karabulut bij opening loods voedselbank: mengeling van trots en schaamte

SP-Kamerlid Sadet Karabulut was vrijdag bij de opening van de loods van de Stichting Voedselbank Amsterdam. "Het is prachtig dat zo veel mensen zich het lot van anderen aantrekken en zich vrijwillig voor anderen inzetten," zei de SP-woordvoerder Sociale Zaken. "Maar ik hoop - net als de oprichters van de voedselbanken - dat er snel beleid komt waardoor de voedselbank definitief overbodig wordt gemaakt."

Lees verder
20 januari 2007

Protestoptocht Spaarndammerbuurt

SASH organiseert voordat de informatie- en discussie-avond begint een protestoptocht met spandoeken vanaf het actiecentrum van de Rode Morgen naar het stadsdeelkantoor. De SP zal meelopen.
Kom wat eerder en loop met ons mee!

Lees verder
20 januari 2007

Informatie- en discussie-avond renovatie Spaarndammerbuurt

Er is de afgelopen jaren al veel gebeurd in de Spaarndammerbuurt in het kader van het 'Spaarndammerhout-project'. De meningen over deze stadsvernieuwing lopen behoorlijk uiteen. De deelraad van het stadsdeel Westerpark wil graag samen met u als bewoners de tussenbalans opmaken. Wat is er gebeurd tot nu toe? Wat staat de buurt nog verder te wachten? Wat zijn de meningen van bewoners over dit onderwerp? Worden beloftes van stadsdeelbestuur en woningbouwcorporaties nagekomen? Zou stadsvernieuwing in de Spaarndammerbuurt doorgang moeten vinden, en zo ja op welke manier?

Lees verder
18 januari 2007

College steunt SP in bijstand voor 'kleine' ondernemers

Wethouder Lodewijk Asscher gaf vandaag aan dat hij 'kleine' ondernemers (financieel) bij wil staan. Op basis van een voorstel van de SP blijkt kwijtschelding van de lokale belastingen voor ondernemers met weinig geld onmogelijk. Wel zijn er vermoedelijk mogelijkheden om hen via de Sociale Dienst bij te staan en zal ondernemen meer gestimuleerd worden door hen praktische hulp te bieden.

Lees verder
17 januari 2007

SP-deelraadsleden Zuideramstel verzocht tot afstaan zetel

Het bestuur van SP-afdeling Amsterdam vraagt twee leden van de Amsterdamse deelraad Zuideramstel hun zetel af te staan. De SP vroeg een commissie de aantijgingen te onderzoeken die in de media geuit waren over de verrichtingen van de heer Herders en mevrouw Veenstra. Volgens deze commissie is hun zwaarste vergrijp dat zij in hun deelraadsfunctie probeerden de woonsituatie van een van de twee te verbeteren. Zelfs de geringste vorm van dergelijke belangenbehartiging is voor de SP onaanvaardbaar.

Lees verder
15 januari 2007

Marktpartijen en overheid falen bij Bos en Lommerplein

Volgens SP-raadslid Hans Bakker hebben zowel de marktpartijen als de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht gefaald bij het debacle van het Bos en Lommerplein. "Marktpartijen willen zo goedkoop mogelijk bouwen en bezuinigen kennelijk graag op toezicht en communicatie. Om de veiligheid te garanderen is dan ook een sterk toezicht vanuit de overheid nodig. De Dienst Bouw- en Woningtoezicht blijkt dit echter niet aan te kunnen." De SP stelt verder vast dat de schadevergoeding geheel voor rekening van de bouwers dient te komen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier