h

Nieuws uit 2007

8 februari 2007

Het Bestemmingsplan Borneo-Sporenburg en Fountainhead

In de Raadsvergadering van januari werd uitgebreid stilgestaan bij het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied Borneo-Sporenburg in het Oostelijk Havengebied. Over het algemeen een goed plan. Alleen heeft de SP felle kritiek op de manier waar op de bouw van de woonkolos Fountainhead er hier door het Dagelijks Bestuur wordt doorgedrukt.

Lees verder
7 februari 2007

Bloemetje bij trage reactie gemeente

De SP wil dat de gemeente een bloemetje geeft indien zij haar eigen reactietermijn richting Amsterdammers niet haalt. Nu blijken gemeenten vaak te traag bij de behandeling van klachten van inwoners. Volgens SP-raadslid Laurens Ivens moeten deze termijnen dusdanig opgesteld worden zodat ze ook haalbaar zijn. "Om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke diensten deze termijnen dan ook gaan halen, zullen ze voor straf uit hun eigen budget een bloemetje moeten betalen indien ze te traag handelen."

Lees verder
7 februari 2007

Notitie 'bloemetje bij trage reactie gemeente'

Notitie 'bloemetje bij trage reactie gemeente'

Lees verder
7 februari 2007

SP verzoekt Stadsregio Amsterdam op te komen voor veiligheid bij Connexxion

De wilde staking van het Connexxion-personeel in Zaandam en Amsterdam is beindigd doordat de werkgever heeft erkend dat het werkrooster onhaalbaar is. Door de hoge werkdruk zijn veel bussen te laat en vallen er bovendien veel uit. De grote haast die chauffeurs moeten maken kan ook leiden tot onveilige situaties. De Stadsregio Amsterdam (voorheen ROA) is verantwoordelijk voor het busvervoer in de regio Amsterdam en dient volgens de SP nu ook in te grijpen.

Lees verder
6 februari 2007

De strekdam

Sinds de 19e eeuw strekt zich vanaf de punt van het Zeeburgereiland een bijna vijf kilometer lange strekdam in het IJmeer. Maar nu wil het Projectbureau IJburg een gat van 200 meter in deze dam maken: een kortere route voor de plezierjachten die naar de aan te leggen jachthaven bij IJburg willen gaan. Meer dan vijftig bomen moeten hiervoor gekapt worden en de gevolgen voor het milieu van het IJmeer zijn onbekend. De SP is hier fel op tegen.

Lees verder
6 februari 2007

SPAN week 6

SP Actie Nieuws, week 6, 2007

Lees verder

Pagina's

U bent hier