h

Nieuws, augustus 2014

31 augustus 2014

.

31 augustus 2014

Hoge huren op IJburg

De bewoners van blok 128 op het Steigereiland (IJburg) zijn unaniem van mening dat ze te veel huur betalen. Dit bleek toen de SP samen met Huurdersvereniging Oost de buurt introk om bewoners hiernaar te vragen. Bewoners betalen tussen de 550 en 699 euro voor hun eengezinswoning, een enkeling al meer dan 700. Velen zijn aangewezen op huurtoeslag en kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen.

Lees verder
29 augustus 2014

Help mensen met betalingsproblemen vooruit

De SP wil dat mensen die hun zorgpremie niet kunnen betalen vooruit worden geholpen in plaats van dat zij beboet worden. SP-raadslid Maureen van der Pligt: “Die boete is bedoeld voor mensen die niet wíllen betalen maar dupeert mensen die niet kúnnen betalen. Dat helpt mensen niet vooruit en verergert de problemen. Er is een alternatief: de boete kan worden omgezet in een betalingsregeling die mensen met betalingsproblemen juist weer op weg naar boven helpt.”

Lees verder
28 augustus 2014

Ivens in gesprek met corporaties over betaalbare huur

SP-wethouder Laurens Ivens gaat in gesprek met de woningcorporaties over maatregelen om de huren in Amsterdam betaalbaar te houden. Ivens: “De hogere huren leiden in steeds meer gevallen tot problemen. Huishoudens komen niet meer uit aan het einde van de maand of houden geen geld over om normaal mee te kunnen doen in de samenleving. Ik wil die problemen aanpakken.”

Lees verder
25 augustus 2014

SP steunt bewonersprotest Bickerseiland

Bewoners van het Bickerseiland in Centrum willen niets weten van een geplande steiger voor passagiersvaart aan de Hollandse Tuin. Verenigd in de actiegroep 'Weiger die Steiger' zetten ze de hakken in het zand, ondersteund door de SP.

Lees verder
23 augustus 2014

Verklaring over terugtrekking uit organisatie Palestinademonstratie

Het geplande optreden van twee dubieuze sprekers, het totale gebrek aan coördinatie en de reeks extremistische uitingen op de Facebookpagina van de demonstratie heeft de SP doen besluiten zich terug te trekken uit de organisatie van de Palestinademonstratie op de Dam van zaterdag. De SP was via haar jongerenorganisatie ROOD gevraagd een bijdrage te leveren aan het organiseren van het evenement en had daar ook een bestuurslid afgevaardigd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier