h

Buurten in het Blauwe Zand: Grote huurverschillen

6 oktober 2014

Buurten in het Blauwe Zand: Grote huurverschillen

Bewoners van het Blauwe Zand in Amsterdam-Noord zijn tevreden met hun buurt. Wel zijn zij soms ontevreden over hun woningcorporatie. Zo is het verschil in huur enorm: de een betaalt 300 euro en de ander 800 euro voor hetzelfde type woning. De onbetaalbaar wordende huren baren bewoners zorgen.

Zaterdag gingen SP'ers langs de deuren in deze Noordse volksbuurt. In het Blauwe Zand is de sociale cohesie groot en wonen nog steeds veel oorspronkelijke families. Helaas worden nu veel woningen verkocht, waardoor er veel leegstand is in de buurt. Ook heeft de buurt last gehad van een inbraakgolf die veel onrust heeft veroorzaakt. Daarbij is er kritiek op Ymere, verreweg de grootste huiseigenaar hier, omdat deze niet wil betalen voor anti-inbraakmaatregelen zoals deurstrips.

Tot slot heeft de buurt de laatste tijd last van hangjeugd, met bijbehorende overlast. Met name rondom De Driehoek zouden jongeren zich misdragen. De SP gaat de bevindingen bespreken en kijken welke acties ondernomen kunnen worden.

U bent hier