h

Onderzoek naar financieel beheer gemeente

18 december 2014

Onderzoek naar financieel beheer gemeente

Een commissie van vijf gemeenteraadsleden gaat het financiële beheer van de gemeente onderzoeken. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: “Goed dat het financiële beheer van de gemeente tegen het licht wordt gehouden. Onlangs verscheen opnieuw een uiterst kritisch rapport over de dienst die de financiën in de gaten moet houden. Het gaat om het belastinggeld van de Amsterdammers, en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.”

Daniël Peters“De afgelopen jaren zijn er te vaak dingen fout gegaan, bijvoorbeeld de blunder bij de belastingdienst waar per ongeluk 188 miljoen werd overgemaakt voor de woonkostenbijdrage. Een onderzoek kan laten zien wat er gebeurd is, en daar kunnen we vervolgens van leren voor de toekomst,” aldus Peters.

Een raadsonderzoek is het zwaarste middel dat de gemeenteraad kan inzetten om opheldering te krijgen over misstanden. Een commissie met vijf raadsleden gaat eerst een vooronderzoek doen. Vervolgens kunnen betrokkenen, zoals ambtenaren en (oud-)wethouders worden ondervraagd over de problemen rondom het financiële beheer van de gemeente.

PvdA, D66, GroenLinks en VVD leveren leden voor de commissie, het CDA levert de voorzitter. De SP levert geen lid voor de onderzoekscommissie, maar neemt wel plaats in de raad van advies en is op die manier betrokken bij het onderzoek. Peters: “Er was plek voor vijf leden in de commissie. Wij waren bereid een lid te leveren, maar ook andere partijen wilden graag een lid leveren. De uiteindelijke samenstelling van de commissie is een goede, we hebben er alle vertrouwen in dat de commissie komt met een degelijk en diepgravend onderzoek.”

U bent hier