h

Noord aan het woord

25 februari 2015

Noord aan het woord

Stadsdeel Noord moet zich de komende jaren richten op voorzieningen in de buurt, onder andere voor de jeugd, en het verbeteren van de openbare ruimte. Dat zijn de uitkomsten van bewonersavonden, waar leden van de bestuurscommissie, waaronder SP, in gesprek gingen met bewoners van stadsdeel Noord.

De bewonersavonden zijn onderdeel van de oren en ogen-functie die de nieuwe bestuurscommissie heeft gekregen van de gemeenteraad. SP-fractievoorzitter Frans Jurrema, die zich flink heeft ingezet om deze avonden te realiseren, vindt dat het stadsdeel hiermee echt iets kan toevoegen aan het gemeentebestuur. "De lokale volksvertegenwoordigers horen zo wat er speelt in de buurten. Met die informatie kunnen we ons echt inzetten voor de zaken die belangrijk zijn volgens de Noorderlingen," aldus Jurrema.

Bestuurder Erna Berends bezocht de bewonersbijeenkomst in Tuindorp Buiksloot, fractievoorzitter Frans Rein Jurrema ging langs in de Volewijck en de Kleine Wereld en Robert Brand bezocht het Plan van Gool en de Waterlandpleinbuurt. 

Bewoners gaven aan meer aandacht te willen voor het beheer van de openbare ruimte. Met name het afval op straat is daarbij een bron van ergernis. Ook de voorzieningen in de wijk konden volgens bewoners worden verbeterd, o.a. die voor jongeren. Naast meer aandacht genereren voor de bestaande voorzieningen, moest het stadsdeel constructiever staan tegenover initiatieven vanuit de bewoners. Tot slot gaven de bewoners aan dat de telefonische en digitale bereikbaarheid van het stadsdeel te wensen overliet.

Indien u graag uw verhaal kwijt wilt over uw buurt, neem dan contact op met de SP-fractie in Amsterdam Noord: amsterdamnoord@sp.nl 

U bent hier