h

Betrek jongerenwerkers bij tegengaan jeugdoverlast

26 maart 2015

Betrek jongerenwerkers bij tegengaan jeugdoverlast

Jongerenwerkers moeten een grotere rol krijgen bij de aanpak van jeugdoverlast en –criminaliteit. Hiermee moet de overlast van jongeren in wijken als De Banne en Waterlandplein worden teruggedrongen. SP-fractielid Robert Brand: “Jongerenwerkers zijn de ogen en oren van de buurt. Daar moeten we gebruik van maken!” 

Robert BrandNa jaren van daling, kende Noord in 2014 weer een stijging van overlast en criminaliteit onder jongeren. Reden voor de SP om de aanpak onder de loep te nemen. “Eind vorig jaar liep ik een aantal keren mee met jongerenwerkers van Dockzz. Zij verzetten veel werk, maar hebben weinig contact met andere partijen, zoals politie. Hierdoor wordt informatie onderling onvoldoende gedeeld, waardoor je tekort schiet in de bestrijding van overlast en criminaliteit bij jongeren. Dat moet anders,” aldus Brand.

Het stadsdeelbestuur deelt de mening van de SP om jongerenwerkers beter en vaker te betrekken bij het terugdringen van de jeugdoverlast en -criminaliteit. Brand: “Je kan dit probleem alleen aanpakken als alle partijen goed samenwerken. Jongerenwerkers zijn de ogen en oren van de buurt. Het is goed dat we daar gebruik van maken!”

U bent hier