h

Onvrede bij bewoners over sloopplannen Alliantie

7 augustus 2015

Onvrede bij bewoners over sloopplannen Alliantie

Vrijdag 24 juli gingen SP’ers langs bij de bewoners van het blok dat begrensd wordt door de Molukkenstraat, Madurastraat, Sundastraat en Billitonstraat. Tot een half jaar geleden zou dit blok gerenoveerd worden. Groot was dan ook de verbazing toen bewoners van woningcorporatie De Alliantie te horen kregen dat het woonblok alsnog gesloopt gaat worden.

Foto: Robert Brand
De SP ging langs om te horen wat de bewoners van de sloop vinden. Volgens plan worden de woningen begin 2017 gesloopt, waarbij de huidige bewoners geen recht op terugkeer hebben.

Een aantal bewoners ging ervan uit dat de plannen al definitief zijn. Maar blij zijn ze er niet mee. Het zijn veelal redelijke woningen en mensen wonen er prettig. Een goede opknapbeurt zou volstaan. Een andere bewoner, met vast contract,  gaf aan alles te hebben opgeknapt omdat ze de boodschap had gekregen dat ze kon blijven.

Vooral het feit dat mensen veel duurder elders zouden moeten gaan huren, valt veel mensen zwaar. Een aantal mensen is bereid actie te voeren met als doel de sloop tegen te houden.

Een deel van de woningen wordt via studentenhuisvesting tijdelijk verhuurd. De studenten waren lang niet allemaal op de hoogte van de sloop, laat staan dat ze benaderd waren door de woningbouwvereniging.

De SP bereidt vervolgacties voor.

U bent hier