h

Toezeggingen voor aanpak achterstallig onderhoud Kelbergen

21 december 2015

Toezeggingen voor aanpak achterstallig onderhoud Kelbergen

Woningcorporatie Eigen Haard start in februari met de aanpak van het achterstallig onderhoud in de wijk Kelbergen (Zuidoost). De corporatie start die maand met een grote huis-aan-huis inventarisatie naar klachten en onderhoudsproblemen. Deze inventaris dient als startpunt om de problemen in de wijk op te lossen.

De belofte van Eigen Haard volgt na een oproep van de SP om achterstallig onderhoud in de buurt aan te pakken. Veel bewoners hebben last van vochtproblemen of schimmel door gebrekkige ventilatie. Daarnaast gaven bewoners aan last te hebben van tocht in huis, doordat gevels van de woningen langzaam verzakken.

SP-raadslid Erik Flentge is tevreden: “Amsterdammers hebben recht op goed onderhouden woningen, zonder schimmel, tocht of andere mankementen. Ik ben blij dat Eigen Haard onderkent dat het onderhoud van de huizen in Kelbergen beter moet. Nu is het zaak om daad bij woord te voegen. De SP zal zich daarvoor blijven inzetten."

U bent hier