h

Nieuws uit 2015

19 maart 2015

Forse winst voor SP in Amsterdam

De SP heeft in Amsterdam een flinke winst geboekt bij de provinciale statenverkiezingen. Vier jaar geleden stemde 10,4% van de Amsterdamse kiezers SP, nu is dat met bijna een kwart gestegen naar 12,7%. Deze uitslag is ook hoger dan de 11,2% die de SP behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen een jaar geleden.

Lees verder
19 maart 2015

Geef gemeentes meer ruimte bij aanpak schuldproblemen

SP-wethouder Arjan Vliegenthart wil dat de regering gemeentes meer ruimte geeft om mensen uit de schulden te helpen. Hij ondertekende een brief van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) die het kabinet Rutte-Asscher daartoe oproept. Vliegenthart: “Onze stad loopt voorop als het gaat om investeren in de schuldenaanpak. Maar ik wil juist dat het Rijk ons helpt om hárder kunnen lopen om de problemen aan te pakken, in plaats van dat we geremd worden.”

Lees verder
18 maart 2015

Schrap regels die duurzaamheid in de weg zitten

D66, SP en VVD hebben een plan ingediend om regels te schrappen die het opwekken van duurzame energie en hergebruik van oude materialen in de weg zitten. SP-raadslid Tiers Bakker: “Sommige regels zijn achterhaald en stammen uit een tijd dat er bijvoorbeeld nauwelijks werd gewerkt met zonne-energie of biogas. Het is hoog tijd dat we zulk soort regeltjes schrappen, zodat we meer werk kunnen maken van hergebruik en groene energie.”

Lees verder
18 maart 2015

Pak opruiers taxioorlog aan (update)

(oorspronkelijk bericht 17-03-2015) De SP wil dat snorders van Uberpop, maar ook de chauffeurs die voor eigen rechter spelen, hard worden aangepakt. Hiermee moet een eind worden gemaakt aan het oplaaiende conflict tussen de Amsterdamse Taxibranche en illegale snorders van Uberpop. SP-raadslid Tiers Bakker: “In Amsterdam is geen plek voor taxichauffeurs die zich niet aan de regels houden. Als duidelijk is welke chauffeurs geweld gebruiken, mag wat mij betreft hun vergunning worden geschorst. Geweld is absoluut onacceptabel.”

Lees verder
18 maart 2015

Verlaag kosten woningnet

Op initiatief van de SP, de PvdA en een lokale partij gaat de het bestuur van de stadsregio Amsterdam in gesprek met Woningnet om de kosten voor woningzoekenden te verlagen. Door een verandering van de regels zal het aantal inschrijvers met tienduizenden toenemen. SP-raadslid Erik Flentge: “Het is niet de bedoeling dat Woningnet dikke winst maakt met geld van woningzoekenden. Inschrijven bij Woningnet moet zo goedkoop mogelijk zijn. Het is tenslotte bedoeld voor betaalbare huurwoningen voor mensen met een kleine beurs.”

Lees verder
17 maart 2015

Frans Icke versterkt SP-fractie Centrum

Frans Icke is benoemd als lid van de bestuurscommissie in stadsdeel Centrum. Icke is niet nieuw in de lokale politiek. In de periode 2010-2014 was hij lid van de toenmalige stadsdeelraad en behandelde Bouwen en Wonen en Openbare Ruimte, onderwerpen die ook nu in zijn portefeuille komen. Michiel Wetzer, reeds fractielid voor de SP in het stadsdeel, wordt fractievoorzitter.

Lees verder

Pagina's

U bent hier