h

Coalitie investeert extra in mensen en buurten

14 maart 2016

Coalitie investeert extra in mensen en buurten

De coalitie van D66, VVD en SP vult haar coalitieakkoord aan met extra investeringen in mensen en buurten. Het motto 'Amsterdam is van iedereen' zetten we extra kracht bij door te investeren in mensen die zorg nodig hebben of lastig aan een baan kunnen komen. Daarnaast gaan we extra inzetten op het schoonhouden van de buurten en specifiek investeren in onderhoud van de buurten die dit het hardste nodig hebben. We vragen van de toeristen een iets hogere bijdrage zodat zij en wij van onze mooie stad kunnen genieten.

Foto: SP

In 2014, bij het sluiten van het coalitieakkoord, spraken SP, D66 en VVD al af dat er fors geïnvesteerd zou worden in het aanpakken van armoede en dat wonen betaalbaar zou blijven in onze gemengde stad. Aanvullend hierop komt nu ook extra aandacht voor de leefomgeving waar al deze Amsterdammers wonen. Amsterdam moet niet een stad worden waar verschillende snelheden in de buurten zichtbaar zijn. Het gaat goed met onze stad, laat alle Amsterdammers daar van mee profiteren, ongeacht waar ze wonen of waar ze vandaan komen. Het aanvullende coalitieakkoord benoemt de nieuwe uitdagingen van de stad en zal de komende maand in de gemeenteraad besproken worden.

De aanvullende maatregelen die SP, D66 en VVD voorstellen:

  • Opknapbeurt buurten buiten de ring: 40 miljoen van de winst op bouwgrond wordt gebruikt voor een opknapbeurt van de buurten buiten de ring waar de straten en het groen er niet goed bij liggen.
  • Werkbrigade: We grijpen deze opknapbeurt aan om honderden mensen aan werk te helpen die nu een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De gemeente betaalt voor dat werk een normaal salaris.
  • Zorgspaarpot gebruiken voor zorg en jeugdzorg: In het coalitieakkoord was een spaarpot van 62 miljoen opzij gezet om tegenvallers door de rijkshervormingen in de zorg op te vangen. Het geld dat hiervan over is, gaan we voor 80 procent besteden aan de zorg, zoals bijvoorbeeld de thuiszorg. 20 procent gaat naar de jeugdzorg.
  • Schone stad: Jaarlijks investeren we 4 miljoen extra in het schoonhouden van de stad.
  • Handhaven op overlast: Jaarlijks investeren we 1 miljoen voor extra handhaving op straat en 1 miljoen extra voor het opsporen en aanpakken van illegale hotels.
  • Toeristen eerlijk laten meebetalen: we verhogen de toeristenbelasting binnen de ring naar 6 procent en laten cruisereizigers en gebruikers van toeristenbussen ook een bijdrage leveren. De toeristenbelasting buiten de ring gaat naar 4 procent, maar omdat daar veel minder hotels zijn levert deze maatregel zo’n twaalf miljoen euro op.
  • Vluchtelingen doen mee: Er wordt 10 miljoen uitgetrokken om vluchtelingen die in Amsterdam komen wonen, dit jaar zo’n 2000, aan het werk te helpen.  
  • Lastenverlichting voor sport, zorg en onderwijs: we trekken 6 miljoen uit voor een lastenverlichting voor niet-commerciële sportverenigingen, zorginstellingen en scholen.
  • Investeren in duurzaamheid: we maken het makkelijker om duurzame projecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, te financieren. Voor een deel van het duurzaamheidsfonds van 50 miljoen laten we de regel los dat een project zichzelf moet terugverdienen.

U bent hier