h

Treed streng op tegen overlasthoreca

25 augustus 2017

Treed streng op tegen overlasthoreca

Foto: SP / Creative commons

De SP wil dat het stadsbestuur de straffen tegen overlastgevende horeca gaat evalueren. Zo moet duidelijk worden of de regels strenger moeten worden. SP-raadslid Tiers Bakker: “Het aantal overlastmeldingen van buurtbewoners neemt al jaren fors toe. Maar we horen vrijwel nooit dat een zaak die herhaaldelijk de regels overtreedt wordt gesloten door de gemeente. Het lijkt mij de hoogste tijd voor een kritische evaluatie van het beleid en aanscherping van de regels. Amsterdam moet een stad zijn waar plek is voor plezier én waar mensen fatsoenlijk kunnen wonen.”

Gisteren meldde AT5 dat het aantal meldingen van geluids- en horecaoverlast in Amsterdam de afgelopen jaren fors is gestegen.  Tussen 2012 en 2016 is het aantal meldingen van overlast door horeca, festivals en de bouw verdubbeld naar ruim 9000 meldingen.

Voor horecazaken die de regels overtreden bestaat sinds 2012 het ‘three strikes, you’re out’ principe. Hoe vaker een horecazaak de regels overtreedt, hoe strenger de straf is. Horecazaken die zich voor de derde keer schuldig maken aan een overtreding, zoals het niet houden aan de sluitingstijden of de geluidsnormen, raken hun vergunning kwijt.

Bakker: “Op papier is dat een goede regel. Maar als het aantal overlastmeldingen zo fors stijgt, kan je je afvragen of het beleid wel werkt. Ik wil van het stadsbestuur weten of er veelvoorkomende overlastmeldingen zijn, waar in de praktijk geen ‘strike’ voor wordt uitgedeeld. Ook wil ik weten of er niet te veel horecazaken zijn die de dans ontspringen omdat hun overtredingen te snel verjaren. Als blijkt dat de regels te soepel zijn waardoor er te veel overlastveroorzakers de dans ontspringen, dan moet er iets veranderen aan de aanpak van de gemeente.”

De SP heeft over dit onderwerp schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur.

U bent hier