h

Nieuws uit 2017

7 september 2017

Laat toeristen eerlijk meebetalen aan Amsterdam

Foto: SP / Creative commons

De SP wil dat de toeristenbelasting in de toekomst verder omhoog gaat. Een verhoging van de toeristenbelasting zorgt ervoor dat bezoekers eerlijker meebetalen aan het draaiend houden van Amsterdam. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: “Jarenlang deden wij tevergeefs voorstellen voor een verhoging van de toeristenbelasting. En dat terwijl toeristen naar verhouding te weinig meebetalen aan het onderhoud van onze mooie stad. Tijd dat hier verandering in komt.”

Lees verder
7 september 2017

Handtekeningen voor LHBT-vriendelijk asielbeleid

Foto: Nelly Duijndam

Het asielbeleid moet LHBT-vriendelijker en er moet een eind komen aan onduidelijke afwijzingen van asielaanvragen van mensen die in hun thuisland gevaar lopen door hun seksuele gerichtheid. Verschillende actiegroepen en partijen overhandigden een petitie daarvoor aan de Tweede Kamer in Den Haag. Onder meer SP-kamerlid Jasper van Dijk en SP-raadslid Nelly Duijndam waren aanwezig bij de overhandiging. Bij de stapel handtekeningen zaten ook de honderden handtekeningen die de SP opgehaald heeft tijdens de Gaypride van dit jaar.

Lees verder
5 september 2017

Eerste boete uitgedeeld voor leegstaande woning

Foto: SP / Creative commons

De gemeente heeft een bekeuring van 5000 euro opgelegd aan een vastgoedeigenaar die al lange tijd een woning in het Centrum leeg laat staan. SP-wethouder Laurens Ivens, verantwoordelijk voor dit boetebeleid: “Het is onacceptabel dat er huizen leegstaan, terwijl Amsterdammers de grootste moeite hebben om een woonplek te vinden. Huiseigenaren die weigeren om desnoods samen met de gemeente de leegstand op te lossen, die moeten dat maar in hun portemonnee voelen.”

Lees verder
4 september 2017

Nieuwe studenten 'worstelen' met huisjesmelker

Foto: ROOD Amsterdam

ROOD verwelkomde tijdens de verschillende introductiemarkten vele nieuwe studenten in Amsterdam. De studenten konden worstelen tegen een huisjesmelker en werden gewaarschuwd voor slechte huisbazen in de stad.

Lees verder
25 augustus 2017

Treed streng op tegen overlasthoreca

Foto: SP / Creative commons

De SP wil dat het stadsbestuur de straffen tegen overlastgevende horeca gaat evalueren. Zo moet duidelijk worden of de regels strenger moeten worden. SP-raadslid Tiers Bakker: “Het aantal overlastmeldingen van buurtbewoners neemt al jaren fors toe. Maar we horen vrijwel nooit dat een zaak die herhaaldelijk de regels overtreedt wordt gesloten door de gemeente. Het lijkt mij de hoogste tijd voor een kritische evaluatie van het beleid en aanscherping van de regels. Amsterdam moet een stad zijn waar plek is voor plezier én waar mensen fatsoenlijk kunnen wonen.”

Lees verder
23 augustus 2017

Garandeer slaafvrij natuursteen in Amsterdam

De SP wil dat het stadsbestuur onderzoek doet naar de herkomst van natuursteen dat wordt gebruikt voor het aanleggen van Amsterdamse straten en pleinen. SP-fractievoorzitter Daniel Peters: “Ik wil dat de gemeente kan uitsluiten dat Amsterdam indirect meewerkt aan moderne slavernij en kinderarbeid in de natuursteengroeves in India. Het is een groot schandaal dat zulke praktijken nog steeds voorkomen, daar moet onze stad niks mee te maken hebben.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier