h

Amsterdam en de SP op de bres tegen armoede

19 februari 2021

Amsterdam en de SP op de bres tegen armoede

Foto: SP

Het gemeentebestuur heeft besloten 12 miljoen euro extra uit te geven aan armoedebestrijding. Onder druk van de SP is dit bedrag vrijgemaakt om hulp te bieden aan de vele mensen die het nu moeilijk hebben. Door de coronacrisis is het aantal huishoudens dat aangewezen is op de voedselbank met meer dan 50% gestegen. Ook zijn er 800 economisch daklozen bijgekomen.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat mensen die dankzij 10 jaar sociale afbraak nog maar net het hoofd boven water konden houden nu ook in de problemen komen. De rijen bij voedselbanken en voedselinitiatieven zijn langer dan ooit. Vanuit het Rijk komt slechts 5.5 miljoen euro om deze gigantische toename in armoede te beheersen. Daarom werd onder druk van de SP vorig jaar door de gemeente al 5.6 miljoen uitgetrokken voor armoedebestrijding. Hier komen nog 750.000 euro bovenop die bestemd zijn voor de voedselinitiatieven die nu in elke buurt ontstaan. Sommige van deze initiatieven wonnen eerder dit jaar de Nieuw Amsterdam Prijs.

SP-Raadslid David Schreuders: “De armoede is in de stad echt zichtbaar. Mensen die al lang in armoede zitten, zakken er nu verder in weg. Ook zijn er veel mensen die hun inkomen verloren hebben. Op zo’n moment moet een stad wel handelen. We beseffen dat met dit geld de armoede niet verholpen is, maar we laten wel zien dat we deze mensen niet laten stikken.”

U bent hier