h

Nieuws van de afdeling

23 december 2005

Geen keerpunt armoedebestrijding, verkoop AT5 van de baan

De SP-fractie kijkt met gemengde gevoelens terug op de gemeenteraadsvergadering van deze week waarin de begroting behandeld werd. Hoewel de belangrijkste motie van Willem Paquay om de armoede grondig aan te pakken het niet haalde, werden vijf andere SP-moties wl aangenomen.

Lees verder
20 december 2005

Kaart Actie Noodrem, Krant Rooie Amsterdammer

De kaart Actie Noodrem en de krant De Rooie Amsterdammer liggen al bij u al in de bus of liggen binnenkort in de bus. Er worden 14.000 kaarten en 14.000 kranten verspreid in Westerpark. De kaarten Actie Noodrem liggen ook in wachtkamers van huisartsen, fysiotherapeuten en andere gezondheidscentra in Westerpark.

Lees verder
19 december 2005

Burgermonitor: aan stadsdeel verknochte Westerparker laat zich niet wegsturen

De Amsterdamse Burgermonitor 2005 laat een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid zien, en een toenemend gevoel van discriminatie op grond van etnische afkomst. Wat in Westerpark het meest opvalt is de sterke verbondenheid van bewoners met het eigen stadsdeel. Geen wonder dat het verzet tegen huisuitzetting er zo groot is.

Lees verder
19 december 2005

Primeur voor de inwoners van stadsdeel Centrum

De SP gaat voor het eerst meedoen aan de verkiezingen voor de stadsdeelraad Amsterdam op 7 maart. Marnix Bruggeman, de lijsttrekker van SP-Centrum, beloofde: ,,Wij willen zorgen dat ook de mensen met de smalste beurzen het beter krijgen. De SP is tegen armoede en dus tegen exorbitante rijkdom, zakkenvullerij, het bevoordelen van de rijken, hun verspilling en hun netwerken waarin ze elkaar de financiële bal toespelen. Het Centrum zit er vol mee. Wij zijn vóór een Centrum waarin mensen niet aan hun lot overgelaten worden. Een Centrum waarin kleine ondernemers niet door het grote geld langzaam aan de markt uit gedrukt worden. Een Centrum waarin niet met geld gesmeten wordt naar het ene prestigeproject na het andere, terwijl op instellingen met een nuttige buurtfunctie meer en meer bezuinigd wordt. De SP wil het Centrum eerlijker en socialer maken. Op het gebied van wonen, ouderenzorg, noem maar op. En dus ook op het gebied van verkeer en vervoer."

Lees verder
17 december 2005

Schrijnende toename armoede in Amsterdam Zuidoost

MaDi (Maatschappelijke Dienstverlening) is een instelling die zich o.a. in Amsterdam Zuidoost bezighoud met sociaal raadswerk en schuldsaneringproblematiek.
Een delegatie van de SP Zuidoost, bestaande uit Noush Saranjam en Evert Hartog heeft op maandag 12 december een bezoek gebracht aan de MaDi vestiging gevestigd op Kempering 100B voor Amsterdam Zuidoost en Diemen. We hebben gesproken met mevrouw Dr. J. Hooi, directeur, mevrouw M. Wennekes, manager ouderenwerk en mevrouw M. Kogeldans manager schuldhulpverlening.
Doel van het bezoek was de oorzaken van de armoede beter te leren kennen en te onderzoeken wat de deelraad kan doen om de armoede terug te dringen.

Lees verder
17 december 2005

Onrust in deelraad Zuidoost

Maandag 12 december jl. werd bekendgemaakt dat drie raadsleden in zuidoost wegens onvrede met het beleid van hun partij de overstap hebben gemaakt van respectievelijk PvdA, VVD en Groenlinks naar Leefbaar Zuidoost (LZO). Daarnaast is 1 VVD raadslid uit de VVD fractie gestapt en voor zichzelf verder gegaan.
LZO is nu met 8 zetels, tot de komende verkiezingen bijna zo groot als de PvdA (9 zetels). De coalitie van PvdA, VVD en CDA, heeft haar meerderheid verloren. Doordat de belangrijkste beslissingen (o.a. de begroting voor 2006) al zijn genomen en doordat de raadsverkiezingen voor de deur staan zal de verschuiving geen directe gevolgen hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier