h

Nieuws uit 2007

22 december 2007

SP motie OK-punten aangenomen, toezegging vervangende locatie drugsverslaafden

Tijdens de begrotingsvergaderingen heeft de SP-fractie 6 eigen moties ingediend en 4 moties samen met andere partijen. Van de 6 SP moties is er 1 met algemene stemmen aangenomen. De 4 moties die samen met andere partijen zijn ingediend zijn eveneens aangenomen. Voorts heeft de SP de toezegging gekregen dat er voor de drugsverslaafden opvang op de Dolingadreef, waarvoor komende zomer een vervangende locatie gevonden moet worden, een vervangende locatie gevonden zal worden.

Lees verder
21 december 2007

Geen terugroepingsprocedure politici PvdA Zuidoost

Het landelijk partijbestuur van de PvdA heeft besloten geen terugroepingprocedure tegen de drie raadsleden Andr Bohla, Mala Eckhart-Angna en Egbert Doest in te stellen. De drie raadsleden kunnen nu weer actief gaan deelnemen in de PvdA-fractie van Amsterdam Zuidoost. De SP-fractie Zuidoost verklaarde in de raadsvergadering van 18 december 2007: "Zolang de Rekenkamer haar eigen conclusie niet bijstelt blijven we de conclusie van het bestaande rapport als uitgangspunt nemen". We betreuren ook de houding van de VVD. Ze hebben een onbegrijpelijke draai gemaakt. Tijdens de vergadering van 3 juli 2007 heeft de VVD fractie aangegeven te breken met de coalitie als de drie PvdA raadsleden terug zouden komen. De VVD wil koste wat het kost besturen en bedekt de terugkomst van die drie met de mantel der liefde. Hiermee betwijfelen ze de conclusies van het rapport van de Rekenkamer, terwijl de VVD fractie deze conclusies in juli wel heeft onderstreept.

Lees verder
20 december 2007

Links beleid beperkt zich tot mooie woorden

Bij de afronding van de begroting voor 2008 bleek dat het college en de collegepartijen geen echt links beleid aandurven. Fractievoorzitter Remine Alberts: "Graag willen ze betiteld worden als een 'links college', maar wezenlijke verschillen zitten er niet tussen dit college en het vorige college met PvdA, VVD en CDA. Onze voorstellen het beleid een stuk socialer te maken konden nauwelijks op steun van de huidige collegepartijen PvdA en GroenLinks rekenen. Een gemiste kans."

Lees verder
20 december 2007

Raad steunt enkele SP-initiatieven voor jeugd

Dankzij een voorstel van de SP komt er straks in elk stadsdeel een informatiepunt voor jongeren waar zijn terechtkunnen voor laagdrempelige hulp en vragen over van alles wat hen bezighoudt. Deze zogeheten JIP's (Jongeren Informatie Punt) zijn straks extra belangrijk omdat Bureau Jeugdzorg zijn ambulante en lichte hulp af gaat stoten per 1 juli 2008. Gelukkig hebben de jongeren dan toch een plek waar zij naartoe kunnen.

Lees verder
20 december 2007

College verwerpt gratis openbaar vervoer voor 65+

De collegepartijen PvdA en GroenLinks hebben de plannen voor gratis openbaar vervoer voor 65+ laten varen. Al langer bestond hier onzekerheid over. De SP bood een oplossing aan om het financieel toch mogelijk te maken. Helaas kreeg dit voorstel geen steun van de collegepartijen en moeten de ouderen genoegen nemen met 100 gratis kilometers per jaar. SP-raadslid Meta Meijer: "Dit is een zeer kleine tegemoetkoming van de collegepartijen om gezichtsverlies te voorkomen."

Lees verder
20 december 2007

Behoud reguliere banen bij onderhoud en reiniging

De SP-fractie heeft vandaag voorgesteld te voorkomen dat reguliere banen bij de gemeente - bij het onderhoud en de reiniging van het gebied Westpoort - zouden verdwijnen en in de toekomst ingevuld gaan worden door gesubsidieerde arbeid. Helaas steunden andere partijen dit voorstel niet. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Het is bedroevend dat zelfs de zogenaamde linkse partijen in dit college geen banen bij onderhoud en reiniging willen behouden. Gisteren hoorden we staatssecretaris Aboutaleb nog zeggen dat de gemeente juist moet gaan zorgen dat mensen vanuit gesubsidieerde arbeid kunnen uitstromen naar reguliere arbeid en dat de gemeente daar een belangrijke taak in heeft."

Lees verder

Pagina's

U bent hier