h

Nieuws uit 2011

23 november 2011

Motie liggeld woonboten

Voorstel om het liggeld voor woonboten in 2012 niet te verhogen.

Lees verder
23 november 2011

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen bij de begroting voor 2012.

Lees verder
21 november 2011

Ledenavond over wonen blikt terug en vooruit

De SP Oost organiseerde woensdag een ledenavond met als thema 'wonen'. Dat dit thema de SP'ers in Oost erg aanspreekt, bleek uit het grote aantal aanwezigen. Uiteraard werd op deze avond teruggekeken op succesvolle acties die de SP samen met bewoners van de Zeeburgerdijk heeft gevoerd, maar er was ook gelegenheid om vooruit te kijken.

Lees verder
18 november 2011

SP keurt begroting Oost af

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost wentelt in 2013 de grootste bezuinigingen af op onderwijs, jeugd en welzijn. Maar liefst 9 ton moet er bespaard worden. Voor de SP-fractie reden om de begroting af te wijzen. Fractievoorzitter Meta Meijer: "Het stadsdeelbestuur amputeert de budgetten voor welzijn, onderwijs en jeugd en vindt dat mensen zichzelf maar moeten helpen. Heel fijn als je dat kunt, maar hoe degenen die dat niet kunnen aan hun trekken komen, daarover tast het bestuur nog in het duister."

Lees verder
18 november 2011

Woningopruimingen moeten menselijker

SP en D66 in Amsterdam willen dat woningopruimingen door de GGD met meer oog voor de betrokkenen worden uitgevoerd. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Er bestaat momenteel helemaal geen protocol voor opruimingen. Er wordt soms niet eens een termijn aangegeven waarbinnen bewoners zelf de kans krijgen hun woning op te ruimen." D66 en SP doen daarom een aantal voorstellen aan de gemeenteraad zodat deze kwetsbare Amsterdammers fatsoenlijk worden behandeld tijdens een opruiming.

Lees verder
17 november 2011

Niet stoppen maar doorgaan met ID-banen

Het comit 'Mijn werk is een baan waard' wil dat Amsterdam terugkomt op het besluit om de gesubsidieerde banen versneld af te bouwen, wat tot gevolg heeft dat duizend ID/WIW-ers ontslagen zullen worden. Donderdag werd een manifestatie gehouden in een poging het stadsbestuur op andere gedachten te brengen. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Duizend mensen ontslag aanzeggen en veroordelen tot duimen draaien achter de geraniums, dat kan echt niet. Bovendien: vele organisaties drijven op deze werknemers, zonder hen zijn ze ten dode opgeschreven. Dat kunnen we niet accepteren!"

Lees verder

Pagina's

U bent hier