h

Nieuws uit 2011

24 november 2011

Wees kritisch op dure ambtenaren

Volgens de SP moet er kritisch gekeken worden naar de functies van hogere (en daarmee duurdere) ambtenaren. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Een consequentie van de bezuinigingen is dat er veel uitvoerende ambtenaren hun baan zullen verliezen. De meeste beleidsmakers lijken echter te mogen blijven zitten. Bij bezuinigingen is het echter logisch om te beginnen te bekijken of de duurste krachten nog wel aan moeten blijven, daarmee kan het aantal ontslagen beperkt blijven. Bovendien hebben vaak de duurdere ambtenaren een betere positie op de arbeidsmarkt dan de laaggeschoolde medewerkers die nu de rekening van de crisis lijken te moeten betalen."

Lees verder
24 november 2011

Gun ook arme ondernemers kwijtschelding

"De gemeente moet niet treuzelen met het uitvoeren van de kwijtscheldingsregeling voor kleine ondernemers", zegt Laurens Ivens, fractievoorzitter van de SP. Sinds april hebben gemeenten de mogelijkheid om de belastingen die arme ondernemers moeten betalen kwijt te schelden. Ivens: "Het stadsbestuur is er sindsdien al mee aan de slag om dit uit te gaan voeren, maar in de begroting voor 2012 blijkt hier nog geen geld voor gereserveerd te zijn. Wij hebben een voorstel ingediend om dit geld er wel voor vrij te maken."

Lees verder
23 november 2011

SP woedend over aanbesteding thuiszorg

"In navolging van de VIVA groep in Haarlem zien we nu ook in de Amsterdamse thuiszorg een zogeheten kwaliteitsdumping ontstaan," aldus SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt, die woedend is over de uitkomst van de aanbesteding van de thuiszorg. Zo wil Cordaan, een van de aanbieders die nu in Amsterdam de thuiszorg gaan doen, thuiszorgmedewerkers die zij overnemen vanuit een aanbieder gaan betalen in schaal 10 in plaats van schaal 15. Van der Pligt: "Dat is ongeveer 200 euro per maand minder! Omdat de betreffende thuiszorgmedewerkers dat niet pikken, zullen ze mogelijk ontslagen worden. Hierdoor zullen mensen ook hun vertrouwde hulp gaan verliezen. Hier is duidelijk niet aanbesteed op basis van kwaliteit, maar alleen naar de prijs gekeken."

Lees verder
23 november 2011

Motie

Motie Sloterplasconferentie

Lees verder
23 november 2011

Zet kunst in als stadspromotie

De SP stelt voor om kunst in te zetten als promotie van de stad en vanaf 2013 het geld niet meer aan city-marketing te besteden maar aan de kunstinstellingen. Dit in combinatie met een iets hogere bijdrage van buitenlandse toeristen zorgt ervoor dat Amsterdam niet meer op kunst hoeft te bezuinigen. Dit voorstel deed SP-fractievoorzitter Laurens Ivens woensdag bij het bespreken van het nieuwe Kunstenplan 2013-2017. Ivens: "De Amsterdamse kunstwereld moet de broekriem al enorm aantrekken vanwege de 80 miljoen die ze minder krijgen vanuit Den Haag. Het is voor veel instellingen nu al de vraag of ze deze Haagse bezuiniging berhaupt overleven. In combinatie met het verdwijnen van gesubsidieerde werkers, een korting op de Stadspasbijdrage en een fikse gemeentelijke korting is dit gewoon kaalslag. Dat moeten we voorkomen."

Lees verder
23 november 2011

Stop uitmelken blaftax

De SP vindt dat Amsterdam de hondenbelasting niet moet verhogen maar juist moet afschaffen. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Vorig jaar stelde de gemeente nog een gelijkblijvende blaftax voor, maar nu blijkt ze toch de hondenbezitter meer geld afhandig te maken. De hondenbelasting is een erg vreemde belasting die wat de SP betreft zo snel mogelijk afgeschaft dient te worden. Om nu de hondenbezitter op te laten draaien voor een deel van de rekening van de crisis is absurd."

Lees verder

Pagina's

U bent hier