h

Nieuws uit 2012

8 maart 2012

SP wil maatregelen tegen achteruitgang in wijken

De SP wil dat burgemeester en wethouders maatregelen nemen om de achteruitgang in een aantal wijken te stoppen. Uit onderzoek blijkt dat een aantal wijken in Amsterdam en Rotterdam no-goareas dreigen te worden als er niets gedaan wordt aan de problemen. Het gaat om problemen met integratie en met verloedering, het aantal betaalbare huurwoningen en bezuinigingen op welzijn. In Amsterdam gaat het vooral om wijken buiten de ring.

Lees verder
7 maart 2012

Zonnehuis in Noord hoort een buurtfunctie te hebben

Samen met GroenLinks heeft de SP het stadsbestuur gevraagd om zich in te zetten voor een buurtfunctie van het Zonnehuis. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Wij willen van het stadsbestuur weten wat de toekomst van het pand gaat zijn. Een dergelijk historisch gebouw hoort volgens ons een functie voor de buurt en de stad te hebben."

Lees verder
7 maart 2012

Burgerinitiatief Antoniesbreestraat om zeep geholpen

Werd twee weken geleden in de raadsvergadering nog het voorstel aangenomen om patroonbestrating in de Antoniesbreestraat toe te staan, dinsdag kondigde stadsdeelvoorzitter van Pinxteren aan dat zij niet van plan is het voorstel uit te voeren. Van Pinxteren gaf al eerder aan er 'geen fluit voor te voelen', maar zij moest zich neerleggen bij de wens van de meerderheid van de raad.

Lees verder
7 maart 2012

Open brief m.b.t. burgerparticipatie

De SP-fractie ziet af van verdere medewerking aan de zogeheten 'projecten burgerparticipatie' en legt in een open brief uit waarom.

Lees verder
6 maart 2012

OpSPraak: crisis vakbeweging biedt kansen voor vergroting ledeninvloed

Het is crisis in de FNV. Onenigheid over het pensioenakkoord heeft geleid tot de aanstelling van vijf "kwartiermakers". Zij moeten zorgen voor de oprichting van "De Nieuwe Vakbeweging" (DNV). Gaat deze Nieuwe Vakbeweging nu leiden tot meer invloed van de leden of wordt het 'oude wijn in nieuwe zakken'? Een goede reden voor politiek caf opSPraak om deze vraag aan de orde te stellen. Dat deze vraag leeft, blijkt uit de grote opkomst van vakbondsleden en andere genteresseerden. Tuur Elzinga, kwartiermeester van DNV, tevens lid van de Eerste Kamer voor de SP besprak samen met Lot van Baaren, onbezoldigd bestuurder van de Abvakabo FNV, de situatie met de aanwezigen in de zaal.

Lees verder
6 maart 2012

Laat bonnenquota agenten los

De SP heeft burgemeester Van der Laan gevraagd om de bonnenquota voor agenten nu helemaal los te laten. Dit vragen ze naar aanleiding van een SP-onderzoek waaruit blijkt dat agenten zich steeds meer een belastinginner voelen door de fors verhoogde boetes. Bovendien vrezen de agenten meer agressie daardoor. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Laat de agenten zorgen voor veiligheid, dat kan ook door te surveilleren en door waarschuwingen te geven. Laat dat over aan de deskundigheid van de agent in plaats van het voorschrijven van hoeveel boetes hij dient uit te schrijven."

Lees verder

Pagina's

U bent hier