h

Nieuws uit 2012

21 februari 2012

Coalitiepartijen ontduiken misstanden Eilandenboulevard

Het spoeddebat dat de SP en VVD in het Centrum hadden aangevraagd over de belangenverstrengeling bij de Eilandenboulevard is maandagavond tegengehouden door coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "De oppositie is monddood gemaakt. Door deze machtspolitiek van de coalitiepartijen neemt het idee dat er inderdaad ontoelaatbare belangenverstrengeling is, alleen maar toe."

Lees verder
20 februari 2012

Situatie Vikaash

SP-fractievoorzitter Randjan Bissesar is volgens berichten betrokken geweest bij een handgemeen in buurtcentrum Vikaash. De SP vindt het gebruik van geweld niet passend bij een volksvertegenwoordiger voor deze partij en onderzoekt daarom wat er exact is voorgevallen. Het afdelingsbestuur zal zich vervolgens beraden over eventuele vervolgstappen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze afdelingsvoorzitter: paulavandijnen@gmail.com, 06-12021202.

Lees verder
16 februari 2012

Help mee buurthuizen te redden

De SP is een online petitie gestart tegen de grote bezuinigingen op de buurthuizen in Amsterdam-Zuid. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Personeel en vrijwilligers voelen zich in de steek gelaten. Angst voor de toekomst overheerst door de forse bezuinigingen op het welzijnswerk. Des te schrijnender is het dat het stadsdeel wel meer geld heeft uitgetrokken voor andere zaken."

Lees verder
15 februari 2012

Spoeddebat over belangenverstrengeling Eilandenboulevard

De SP in stadsdeel Centrum heeft samen met de VVD een spoeddebat aangevraagd omdat er sprake is van belangenverstrengeling bij de ontwikkeling van plannen voor de Eilandenboulevard. Het stadsdeel huurde hiervoor een externe adviseur in die ook woordvoerder en adviseur van de rondvaartbranche is. In de plannen die nu ter inzage liggen blijkt de rondvaartbranche enorm te profiteren van een waterstoep met aanleggelegenheid voor de Oosterkerk. Ook zal de Oesjesduiker verbouwd worden om het vaargebied voor diezelfde rondvaart te vergroten.

Lees verder
14 februari 2012

Help Van Goghmuseum met gratis toegangskaartjes (update)

De SP wil dat Amsterdam het Van Goghmuseum helpt om de collectie tijdens de verbouwing zichtbaar te houden door 22.500 toegangskaarten op te kopen en aan stadspashouders te geven. Wehouder Gehrels wil de Hermitage (waar de collectie te zien zal zijn) 450.000 euro schenken in plaats van er kaarten voor aan te schaffen. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Het is vreemd dat Amsterdam moet betalen voor een collectie van een museum van het Rijk. Laat de gemeente daar dan ook iets voor terugvragen. Veel armere Amsterdammers kunnen nooit naar het museum. Door voor hen toegangskaarten te kopen, gunnen we hen een dagje museumbezoek en helpen we het Van Goghmuseum. Twee vliegen in n klap dus."

Lees verder
12 februari 2012

Buurten in De Punt: Veilig, maar het kan beter

Ondanks berichten dat De Punt een van de gebieden in Nieuw-West is waar bewoners zich het onveiligst zouden voelen, vinden veel bewoners het erg meevallen met de veiligheid. Dat bleek toen de SP langs de deuren ging om te horen of bewoners zich onveilig voelen en, zo ja, wat dit gevoel voedt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier