h

Nieuws uit 2012

26 februari 2012

Onafhankelijke klachtenafhandeling nodig op werkpleinen DWI

De SP wil dat het op elk werkplein van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) mogelijk wordt om klachten meteen in te dienen en dat deze onafhankelijk behandeld worden. Volgens SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt blijkt de dienst niet in staat om de dienstverlening op orde te krijgen. "Ondanks toezeggingen van wethouder Van Es in 2010, is de DWI nog steeds niet in staat om uitkeringsgerechtigden binnen de door het college gestelde termijn te voorzien van de uitkering waarop zij recht hebben. En het aantal gegronde klachten over de dienst die bij de ombudsman binnenkomen is nog steeds schrikbarend hoog."

Lees verder
24 februari 2012

Slechte welzijnsorganisaties op de zwarte lijst

De SP wil dat er een lijst komt met slecht presterende welzijnsorganisaties. Uit berichten in de media blijkt dat Civic, uitvoerder van welzijnswerk in stadsdeel Oost, subsidie ontvangt voor activiteiten die alleen op papier plaatsvinden. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Civic lijkt gemeenschapsgeld te krijgen voor activiteiten en cursussen die nooit plaatsvinden. Dat is schandalig. Er moet snel een zwarte lijst komen zodat duidelijk wordt welke organisaties onder de maat presteren."

Lees verder
24 februari 2012

Opheldering nodig over spookcursussen Civic

De SP wil dat stadsdeel Oost actie onderneemt richting welzijnsorganisatie Civic. Volgens een bericht in De Telegraaf worden miljoenen subsidies uitgegeven aan cursussen die Civic zou moeten verzorgen – terwijl deze cursussen niet gegeven worden.

Lees verder
23 februari 2012

Vragen wet SWUNG

Schriftelijke vragen over de gevolgen van de wet SWUNG voor bouwplannen in Noord.

Lees verder
22 februari 2012

Haal de mosquito's weg (Update)

SP-fractievoorzitter Laurens Ivens vraagt zich af waarom er op meerdere plaatsen in de stad nog mosquito's hangen. "De burgemeester was het vorig jaar met ons eens dat dit piepende apparaat niet een goed middel is om jongerenoverlast te bestrijden. Nu blijkt dat er op nog minstens 5 plekken in Amsterdam mosquito's hangen. Ik ga de burgemeester vragen hoe dit kan en of hij nog steeds van mening is dat het onwenselijk is dat overlast wordt bestreden met een mosquito. Het is de hoogste tijd dat deze irritante piep voor jongeren verdwijnt."

Lees verder
22 februari 2012

SP wil opheldering over chaos welzijnswerk

De SP wil de betrokken portefeuillehouders in Zuid aan de tand voelen over de situatie binnen welzijn in het stadsdeel. Fractievoorzitter Roya Moayyed: "Het vernieuwde welzijnsbeleid leidt tot chaos, onzekerheid en wanhoop bij zowel de welzijnsaanbieders als de afnemers." De SP heeft daarom een interpellatieverzoek ingediend hierover.

Lees verder

Pagina's

U bent hier