h

Nieuws uit 2012

3 februari 2012

Bibliotheek toch gratis voor 65+ minima

Een bibliotheekpas wordt toch weer gratis voor Amsterdamse 65-plussers met een minimuminkomen. Al in december zegde de wethouder dit toe in de raad, nadat de SP dit onder de aandacht van het college bracht bij de begrotingsbehandeling. Toch kwamen er meldingen binnen bij de SP dat de bibliotheek 15 euro in rekening bracht voor deze groep inwoners. De SP heeft hierop opnieuw vragen gesteld.

Lees verder
2 februari 2012

Stadsdeel beloont illegaliteit en offert 15 woningen op

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft dinsdag toestemming gegeven voor het omzetten van 15 woningen naar een hotel. Alleen de SP verzette zich tegen het verlies van deze woningen aan de Prins Hendrikkade. De woningen werden al lange tijd als illegaal hotel gebruikt. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Hiermee wordt illegaliteit beloond en gaan voor de zoveelste keer woningen verloren ten koste van hotels."

Lees verder
2 februari 2012

SP doet onderzoek op de markt

Typisch voor Zuidoost zijn de verschillende markten verspreid over het stadsdeel, maar al geruime tijd staan deze markten ter discussie in de deelraad. Over het verdwijnen of behouden van de markt bij Kraaiennest wordt op 7 februari in de raad gesproken. Deze beslissing staat in het licht van een groter plan omtrent de markten. Er staan verschillende belangen op het spel, namelijk die van de nieuwe winkeliers, de marktondernemers, het stadsdeel, de bezoekers van de markt en omwonenden. Maar onder deze verschillende groepen is ook verdeeldheid. Om te weten te komen wat de bezoekers van de markt nu echt vinden ging de SP vrijdag op onderzoek uit.

Lees verder
1 februari 2012

Verbeterde wapencontroles blijken nuttig

Het afgelopen jaar zijn bijna alle mensen met een wapenvergunning thuis gecontroleerd. Na deze controle, waar de SP vorig jaar op had aangedrongen, is van 10 personen het wapen ingenomen vanwege hun psychische gesteldheid. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Na de schietpartij in Alphen aan de Rijn snapt iedereen hoe belangrijk het is dat deze controles plaatsvinden. Hiermee kunnen drama's voorkomen worden."

Lees verder
1 februari 2012

SP wil opheldering over De Verbinding

De SP heeft dinsdag samen met VVD en Mrbelangen met een interpellatie in de deelraad de schimmige praktijken rondom De Verbinding aan de kaak gesteld. In dit gebouw, dat 3,5 miljoen euro kostte en is betaald met geld van Europa, de gemeente en het stadsdeel, zijn twee moskeen gehuisvest. Dit terwijl Europa uitdrukkelijk als voorwaarde stelt dat er sprake moet zijn van scheiding tussen kerk en staat en dat geld niet voor religieuze doeleinden mag worden ingezet. Op papier heeft het stadsdeel dit weliswaar geregeld, maar in de praktijk hebben de voorzitters van de moskeebesturen zitting in het bestuur van het gedeelte van het gebouw dat is gefinancierd met Europees geld en is bestemd voor arbeidsparticipatie.

Lees verder
31 januari 2012

Wereldvrede in de ban van Iran bij opSPraak

Iran staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Het nucleair programma levert een internationale boycot op. Het Westen bereid zich voor op verdere maatregelen terwijl het regime in Iran democratisering ondermijnt. Deze en andere aspecten van het huidige Iran werden vanuit een internationale als nationale context belicht in een overvolle zaal bij politiek caf opSPraak.

Lees verder

Pagina's

U bent hier