h

Nieuws uit 2012

31 januari 2012

Bezuinig op salaris raad, niet op democratie

SP-fractievoorzitter Laurens Ivens roept minister Spies op om de salarissen van gemeenteraadsleden te beperken. Ivens: "Het kabinet wil nu bezuinigen door het aantal raadsleden te verminderen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de democratie beperkt. Bezuinigen op de lokale democratie kan veel simpeler door de salarissen van de raadsleden te verlagen."

Lees verder
31 januari 2012

OpSPraak: In de ban van Iran

Iran staat de laatste tijd veel in de belangstelling. Het nucleair programma levert een internationale boycot op. Het Westen bereid zich voor op verdere maatregelen terwijl het regime in Iran democratisering ondermijnt. Deze en andere aspecten van het huidige Iran werden vanuit een internationale als nationale context belicht in een overvolle zaal bij politiek café opSPraak.

Lees verder
30 januari 2012

Stadsdeel geeft slechte voorbeeld bij onderhoud

Een blok van 7 woningen aan de Marnixstraat is door het stadsdeel zo slecht onderhouden dat corporaties geen interesse hebben om ze over te nemen van het stadsdeel. SP-deelraadslid Frans Icke: "Het stadsdeel meet met twee maten. Particuliere huiseigenaren en corporaties worden via aanschrijvingen en op straffe van dwangsommen gesommeerd hun panden goed te onderhouden en zelf verhuurt het slecht onderhouden woningen. De SP vindt dat het stadsdeel het goede voorbeeld moet geven. Dit is ronduit schandelijk."

Lees verder
26 januari 2012

SP steunt vrijwilligersstaking

De SP staat achter de eisen van de vele vrijwilligers die woensdag korte tijd de hal van het stadsdeelkantoor in Zuid bezetten. Tijdens de deelraadsvergadering uitten de vrijwilligers hun onvrede over het welzijnsbeleid door symbolisch het bijltje erbij neer te gooien. Met het protest willen ze duidelijk maken dat ze genoeg hebben van de afbraak van de buurtvoorzieningen in hun wijken.

Lees verder
26 januari 2012

Eerst stap gezet tegen hoge politieke vergoedingen

Op aandringen van de SP heeft wethouder Van Es de eerste stap gezet in de strijd tegen de riante vergoedingen die politieke partijen zichzelf toebedelen. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens kaartte bij de wethouder aan dat er maar liefst tien keer zoveel aan de politieke partijen in West wordt uitgekeerd dan in Zuid. Ivens: "In Zuid hebben de raadsleden voldoende geld om te kunnen presteren, dus is het onbegrijpelijk dat ze in stadsdelen als West en Centrum zoveel geld nodig hebben." De wethouder heeft aangegeven nu aan de stadsdelen verantwoording te vragen over de hoogte van deze fractievergoedingen.

Lees verder
26 januari 2012

SP steunt actievoerende medewerkers Osira

Woensdag trok een stoet strijdbare zorgmedewerkers van Osira naar het Sint Jacobhuis om de voorzitter van de Raad van Bestuur aan te spreken op het tekort aan personeel en de misstanden op de werkvloer. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt liep mee en stak de actievoerders een hart onder de riem.

Lees verder

Pagina's

U bent hier