h

Nieuws uit 2014

14 januari 2014

SP lanceert meldpunt achterstallig onderhoud

De SP verzamelt de komende tijd klachten over achterstallig onderhoud van huurwoningen. Woont u in een huis dat hard onderhoud nodig heeft? Is u jaren geleden gezegd dat uw huis gesloopt zou worden, maar gebeurt dit nu niet? We horen graag uw klachten, zodat we samen een vuist kunnen maken naar stadsbestuur en woningcorporaties.

Lees verder
13 januari 2014

Ondersteun opstarten wijkrestaurants (Update)

(Update) Alle politieke partijen van stadsdeel Centrum steunen het plan van de SP om het aantal wijkrestaurants in Centrum uit te breiden. Dat betekent dat het stadsdeel hier voldoende geld voor uit zal trekken. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "We hebben er veel onderzoek naar gedaan; mede daarom is ons plan aangenomen. Daar zijn we blij mee want het is goed nieuws voor ouderen, mensen met een laag inkomen en mensen die in eenzaamheid leven. Met de wijkrestaurants wordt kan hun isolement bestreden worden."

Lees verder
10 januari 2014

Amsterdam laat Groningen niet zakken

Met een online campagne en een toer door Nederland organiseert de SP solidariteit met Groningen. In die provincie is sprake van aardbevingen als gevolg van gaswinning en het wegtrekken van werkgelegenheid. Groningse SP’ers voeren samen met hun Amsterdamse partijgenoten actie.

Lees verder
9 januari 2014

Nieuw geblunder gemeente mag niet ten koste van werkzoekenden

Volgens SP-raadslid Maureen van der Pligt mag het ten onrechte overmaken van teveel geld aan werkgevers niet ten koste gaan van werkzoekenden. “Wethouder Van Es van GroenLinks heeft teveel geld overgemaakt en wil dat nu compenseren door te bezuinigen op geld om mensen de arbeidsmarkt op te helpen. Dat gaan we dus niet doen.”

Lees verder
8 januari 2014

Buurt wil geen hotel op Raamgracht

De SP steunt de bewoners op en rond de Raamgracht in hun strijd tegen een nieuw hotel. Zondag gaven de bewoners aan dat wat hen betreft de grens is bereikt. Zij vrezen dat de buurt met de komst van nog een hotel met besloten club zal veranderen in een pretpark. Met onder andere een groot spandoek maakten zij duidelijk dat de buurt een woonbuurt moet blijven.

Lees verder
7 januari 2014

Pak achterstallig onderhoud Aireystrook snel aan

De SP wil dat het achterstallig onderhoud van de woningen in de Aireystrook aan de Burgemeester De Vlugtlaan eindelijk wordt aangepakt. De SP zal daarom samen het Wijksteunpunt Wonen een inventarisatie maken van alle onderhoudsklachten van de bewoners en bij corporatie Eigen Haard aandringen op snelle actie. Ook zal de SP via de deelraad het stadsdeelbestuur om actie vragen. SP-deelraadslid in Nieuw-West Erik Bobeldijk: "De verwaarlozing van deze woningen kan niet. De huizen worden zo onleefbaar en we horen ook hier weer dat er een toename is van het aantal gezondheidsklachten. Ze moeten snel worden opgeknapt en betaalbaar blijven voor de huidige bewoners."

Lees verder

Pagina's

U bent hier