h

Nieuws uit 2014

7 januari 2014

Snel debat over nieuwe thuiszorgorganisatie in problemen

SP-raadslid Maureen van der Pligt wil zo snel mogelijk weten hoe groot de problemen bij thuiszorgorganisatie Avicen zijn en wat dit betekent voor personeel en cliënten. 'Er is veel onduidelijkheid. Het bestuur ontkent problemen, maar klokkenluiders stellen dat de organisatie in zwaar weer zit. Mensen dreigen hun baan te verliezen en zorgbehoevenden hun vaste hulp”, aldus Van der Pligt.

Lees verder
6 januari 2014

Buurtbewoners zelf aan de slag met speeltuinvereniging

Buurtbewoners uit de Nieuwmarktbuurt kunnen zelf aan de slag om van speeltuinvereniging De Waag een succes te maken. Op aandringen van de SP staat het stadsdeelbestuur open voor een initiatief van bewoners om zelf de speeltuin te beheren. Ook komt er budget om dit zelfbeheer op te starten. SP-deelraadslid Nelly Duijndam: "Het is mooi dat buurtbewoners goede ideeën hebben en hun handen uit de mouwen willen steken voor de buurt. Dan is het belangrijk dat het stadsdeel dat niet belemmert. Gelukkig kunnen deze buurtbewoners nu aan de slag met hun goede ideeën voor de speeltuin."

Lees verder
4 januari 2014

Buurtactie tegen wateroverlast en schimmel

In slechts één week tijd tekenden al 135 bewoners uit de Architectenbuurt een petitie aan woningcorporatie De Key. Dat is één op de vier bewoners. In de buurtpetitie eisen bewoners en de SP dat De Key snel een goede oplossing vindt voor de grote onderhoudsproblemen in de buurt. SP-deelraadslid Tiers Bakker: "Vooral wateroverlast en schimmel zijn bij sommige huurders een groot probleem. Een paar mensen die een huis kochten van De Key ontdekten te laat verborgen problemen. Het is de hoogste tijd dat de corporatie dit oplost. Dit duurt al veel te lang. Binnenkort bieden we samen de ondertekende petities aan bij De Key."

Lees verder
3 januari 2014

Laat IJburgers voetballen

De SP wil dat stadsdeel Oost AFC IJburg toestemming geeft om een derde veld aan te leggen zodat er een einde komt aan de lange wachtlijst bij de voetbalclub. Het stadsdeel houdt uitbreiding tegen totdat er parkeerplaatsen zijn aangelegd in het Diemerpark. Dat gebeurt op zijn vroegst in 2015. SP-deelraadslid Geert Ritsema: "Die parkeerplaatsen daar zijn helemaal niet nodig, laat staan dat er daardoor 400 kinderen op de wachtlijst moeten om te kunnen voetballen. Het stadsdeel zou sporten moeten stimuleren in plaats van dwarsbomen." Tijdens de komende raadsvergadering van dinsdag 7 januari zal hij verantwoordelijk wethouder Thijs Reuten (PvdA) over de onnodige vertraging aan de tand voelen.

Lees verder
2 januari 2014

Rechter houdt overdekt zwembad binnentuin tegen

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft een stokje gestoken voor de bouw van een overdekt zwembad in een binnentuin aan de Keizersgracht. SP-fractievoorzitter in Centrum Nelly Duijndam is blij met de uitspraak: "Wij vinden het belangrijk dat het groen van de monumentale binnentuinen wordt beschermd. Bovendien is dit de wens van de omwonenden. Het stadsdeelbestuur had dit ook moeten inzien maar gelukkig zet de rechter deze fout nu recht."

Lees verder
2 januari 2014

Meer huiswerkbegeleiding voor kinderen uit arme gezinnen

Stadsdeel Centrum gaat meer steun geven aan projecten voor gratis huiswerkbegeleiding. Een voorstel daartoe van SP dat mede werd ingediend door PvdA, werd gesteund door een meerderheid van de deelraad. SP-fractievoorzitter in Centrum Nelly Duijndam: "Het is belangrijk dat ook kinderen uit minimagezinnen goed kunnen meekomen op school. Zij mogen niet gehinderd worden door de kleine portemonnee van hun ouders. Het is daarom goed dat er meer aandacht komt voor huiswerkbegeleiding aan deze groep kinderen."

Lees verder

Pagina's

U bent hier