h

Stadsdelen gaan zich meer bemoeien met GVB-beleid

11 maart 2015

Stadsdelen gaan zich meer bemoeien met GVB-beleid

Op initiatief van de SP zullen de stadsdelen zich in de toekomst meer bemoeien met plannen van het GVB voor de bus- en tramlijnen en -haltes in de buurten. Stadsdelen zullen op politiek niveau reageren op plannen hierover, in plaats van dat dit tussen een anonieme ambtenaar en het GVB wordt afgedaan. SP-fractielid in Nieuw-West Mahir Alkaya: “Bewoners en hun gekozen vertegenwoordigers moeten meer betrokken worden bij beslissingen over publieke voorzieningen in hun buurt. Dit is een eerste stap in de juiste richting.”

De regering bezuinigt de komende jaren fors op de subsidie voor het openbaar vervoer in Amsterdam. De vergoeding die het GVB krijgt zal de komende jaren dalen van 100 miljoen euro naar 36 miljoen euro per jaar in 2024. Vanwege de teruggang in inkomsten zet het GVB vaart achter het schrappen van haltes, bijvoorbeeld op de buslijnen 21 en 62, en hele lijnen als tram 25, bus 46 en recent bus 64. Hele buurten dreigen de verbinding met de rest van de stad te verliezen.

Bewoners en politici die hiertegen in het verweer kwamen kregen nul op het rekest omdat de invloed van de lokale overheid op het openbaar vervoer de afgelopen jaren is afgebouwd. De SP verzet zich tegen dit democratisch tekort en eist meer betrokkenheid. Alkaya: "De bewoners spreken ons terecht aan op misstanden in hun buurt, zoals het verdwijnen van toegankelijk openbaar vervoer. Zij hebben immers op ons gestemd om hun belangen te vertegenwoordigen. Het is daarom goed dat er in de toekomst weer meer inspraak komt via de stadsdelen. Vervolgens is het belangrijk dat het GVB die inspraak serieus gaat nemen. Overal in de stad staan actiecomités op en uiten hun zorgen over de toekomst van het OV in Amsterdam. Het GVB kan dit niet blijven negeren."

U bent hier