h

Nieuws uit 2015

3 februari 2015

Heroverweeg sloopplannen Henri Dunantbuurt

De SP steunt de bewoners van de Henri Dunantbuurt die een laatste poging doen om de sloop van hun woningen te voorkomen. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West: “De bouwtechnische staat van de woningen is prima. Als de corporatie kiest voor een onderhoudsbeurt in plaats van sloop, sparen we 265 sociale huurwoningen.”

Lees verder
2 februari 2015

Buurten in de buurt: Terug naar de Molenwijk

Doorstroomflats en zwerfkarretjes waren de aandachtspunten van de SP bij het tweede bezoek aan de Molenwijk zaterdag. Vorige maand al trokken SP'ers de buurt in om te spreken met bewoners van deze 'flats in een parkachtige omgeving', en er was voldoende aanleiding om nog eens terug te keren.

Lees verder
30 januari 2015

Gemeente maakt ombouw verzorgingshuizen tot sociale huurwoningen mogelijk

Met ondersteuning vanuit de gemeente worden vier leegstaande verzorgingstehuizen omgebouwd tot sociale huurwoningen voor jongeren en ouderen. SP-wethouder Laurens Ivens: “Ik ben blij dat we als gemeente hier een duwtje in de goede richting kunnen geven. We bouwen niet alleen om tot woonruimte, waar een grote behoefte aan is, maar ook nog eens tot betaalbare woonruimte. Dat is een hele mooie bestemming voor ruimte die anders leeg zou komen te staan.” 

Lees verder
28 januari 2015

Eerst meer fietsenrekken, dan pas andere maatregelen

De SP wil dat de gemeente eerst zorgt voor meer fietsenrekken voordat de regels om fietsen te mogen wegknippen worden verruimd. SP-raadslid Tiers Bakker: “De goedwillende fietser moet wel genoeg mogelijkheden hebben om zijn fiets volgens de regels kwijt te kunnen. Het stadsbestuur heeft veel voornemens om de situatie voor fietsers te verbeteren. Het is dan logischer te wachten met het uitbreiden van de fietsparkeerverboden tot het parkeerprobleem is opgelost.”

Lees verder
21 januari 2015

Taallessen horen thuis in een neutrale omgeving

Volgens gemeenteraadsleden Peter Kwint (SP) en Rik Torn (VVD) zou het onverstandig zijn, wanneer Amsterdam het advies van Achmed Baâdoud (PvdA) zou volgen. De stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West stelde voor om Nederlandse les te verplaatsen naar de moskee. Peter Kwint: “Baâdoud heeft gelijk. Taalles is hartstikke belangrijk. Daarom moeten we volgens de SP net als in bibliotheken en buurthuizen in moskeeën mensen hierop wijzen. Maar taalles in de moskee vindt de SP onwenselijk. Waar dit het voor de een misschien toegankelijker maakt, zal een ander hierdoor juist wegblijven.” Ook de VVD is het niet eens met de plannen van Baâdoud, VVD-raadslid Torn: “De scheiding tussen kerk en staat is een belangrijke waarde in onze democratische rechtstaat. Taallessen, die door de gemeente betaald worden, dienen dan ook niet plaats te vinden in kerk, synagoge of moskee, maar in een neutrale omgeving. Amsterdammers moeten zelf kunnen bepalen of en wat ze geloven. Het past de overheid niet hen – zoals in dit geval voor taallessen – naar een gebedshuis te sturen.”

Lees verder
9 januari 2015

Zet in op cao voor medewerkers sociale werkplaats

De SP vraagt het stadsbestuur om bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de druk op te voeren zodat er weer een cao komt voor medewerkers in de sociale werkplaats. SP-raadslid Maureen van der Pligt: “Door de landelijke participatiewet verliezen mensen uit de sociale werkplaats momenteel een deel van hun rechten. Een nieuwe cao is dus belangrijk voor de rechten van de werknemers.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier