h

Nieuws uit 2015

11 februari 2015

Steun taxichauffeurs die zich aan de regels houden

De SP steunt de taxichauffeurs die een oproep doen om Uberpop aan te pakken. SP-raadslid Tiers Bakker: “Wat ons betreft is Uberpop echt fout. De wethouder moet er dichter bovenop gaan zitten en steun uitspreken aan chauffeurs die zich wél aan de regels houden.”

Lees verder
9 februari 2015

Maureen van der Pligt verlaat SP-fractie

Met pijn in het hart neemt de SP kennis van het besluit van Maureen van der Pligt om de gemeenteraad per direct te verlaten en haar zetel beschikbaar te stellen aan de partij. De SP bedankt haar voor haar inzet als raadslid de afgelopen acht jaar.

Lees verder
6 februari 2015

SP blij met ondersteuning zelfstandige sekswerkers

Volgens SP-raadslid Peter Kwint toont de gemeente Amsterdam lef door actief mee te helpen aan de oprichting van een door sekswerkers zelf te runnen prostitutiebedrijf. “Al jaren willen we de zelfstandigheid van sekswerkers verbeteren. Maar tot nu toe durft niemand te investeren. Dan moet je je nek durven uitsteken, wat nu gebeurt.”

Lees verder
5 februari 2015

Amsterdam doet proef om huurschulden aan te pakken

Amsterdam loopt voorop met een proef om problemen met huurschulden aan te pakken. Bij een groep van 132 huurders met betalingsproblemen houdt de gemeente de huur in op de uitkering en maakt deze rechtstreeks over aan de corporatie. SP-wethouder Arjan Vliegenthart: “We moeten altijd op zoek naar manieren op schuldenproblemen op te lossen. Het is mooi dat de eerste resultaten van de proef positief zijn, daardoor heeft deze groep huurders weer zicht op een betere toekomst.”

Lees verder
5 februari 2015

Plannen appartementenhotel Wittenberg op losse schroeven

De plannen om voormalig verzorgingstehuis Wittenberg om te bouwen tot een short stay-hotel, staan op losse schroeven. Fractievoorzitter van de SP in stadsdeel Centrum Nelly Duijndam: “Dat zet de deur open voor een betere oplossing. Tot nu toe woonden er vooral ouderen in het verzorgingstehuis, wat ons betreft blijft het in de toekomst een plek waar mensen kunnen wonen, liefst ook weer voor ouderen.”

Lees verder
3 februari 2015

Geen huurstijging laagste inkomens

Mensen met een laag inkomen en een hoge huur bij een corporatie krijgen dit jaar geen huurverhoging. Dat hebben de corporaties besloten na een oproep van SP-wethouder Laurens Ivens. “Voor deze groep huurders is het niet op te brengen als de huur opnieuw sneller stijgt dan het inkomen. Ik ben blij dat de corporaties onze zorgen delen en voortvarend aan de slag gaan om mensen met deze lage inkomens wat meer ademruimte te geven.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier