h

Nieuws uit 2015

22 oktober 2015

SP slaat alarm om achterstallig onderhoud in stadsdeel Nieuw West

De SP wil dat het stadsdeelbestuur van Nieuw-West de corporaties gaat aanspreken op het achterstallig onderhoud in veel buurten in het stadsdeel. Aanleiding daarvoor zijn de resultaten van een onderzoek naar achterstallig onderhoud dat SP-leden het afgelopen halfjaar hebben gedaan. Schimmel, vochtplekken en rottende kozijnen zijn slechts enkele voorbeelden van wat is aangetroffen. SP-fractievoorzitter in het stadsdeel Andre Meijler: “We zijn geschokt van wat we allemaal tegen zijn gekomen. Het is belangrijk dat er snel wat gedaan wordt aan het achterstallig onderhoud, De bewoners betalen hier immers elke maand voor en hebben recht op een goede woning.”

Lees verder
19 oktober 2015

Amsterdam laat jongeren met arbeidsbeperking niet aan de kant staan

Amsterdam besteedt extra aandacht aan jongeren met een beperking die klaar zijn met hun opleiding. SP-wethouder Arjan Vliegenthart: "Veel jongeren met een beperking dreigen aan de kant te blijven staan door het nieuwe Haagse beleid. De sociale werkplaatsen in Nederland trekken terecht aan de bel daarover. Wij zijn in Amsterdam al begonnen met een actief beleid om jongeren met een arbeidsbeperking niet aan hun lot over te laten. Wij gaan op zoek naar die jongeren en bieden ze begeleiding naar passend werk. Op die manier kunnen zij fatsoenlijk meedoen in de samenleving."

Lees verder
16 oktober 2015

Amsterdam pakt woningnood aan met bouw van 5000 woningen

De teller van het aantal huizen dat dit jaar gebouwd wordt, staat nu al boven de 5000. Daarmee is al ruim twee  maanden voor het einde van het jaar het van tevoren gestelde doel gehaald. SP-wethouder Laurens Ivens: “Heel mooi dat het zo goed gaat met de bouw. We gaan door met bouwen. De woningnood blijft hoog en de bevolking blijft groeien, elk extra huis is nodig.”

Lees verder
15 oktober 2015

Vliegenthart komt met plannen voor activistisch armoedebeleid

SP-wethouder Arjan Vliegenthart heeft vandaag plannen gepresenteerd om ervoor te zorgen dat meer armoede in de stad wordt bestreden. Vliegenthart: “Armoede bestrijden is één van de hoofddoelen van dit stadsbestuur, daar trekken we jaarlijks ruim 90 miljoen voor uit. We gaan in de aanval om ervoor te zorgen dat dat geld bij de juiste mensen terecht komt. Mensen met een laag inkomen moeten het niet onnodig zwaar hebben.”

Lees verder
14 oktober 2015

Samenwerkingsprojecten met Tel Aviv en Ramallah onverstandig

De SP vindt het onverstandig om samenwerkingsprojecten te beginnen met Tel Aviv en Ramallah. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: “Het Israëlisch/Palestijns conflict is zo groot en zo diep, dat kan je niet los zien van de steden Tel Aviv en Ramallah. Als we in zo’n politieke situatie toch aan zulke projecten beginnen, wordt de stad via de achterdeur bij het conflict betrokken. Dat moeten we voorkomen, want Amsterdam is daar niet op toegerust en je haalt een hoop ellende de stadsgrenzen in.”

Lees verder
13 oktober 2015

Bewaar het bajesdorp

De SP en D66 willen dat de gemeente opkomt voor de bewoners van het Bajesdorp naast de Bijlmerbajes. Nu het rijk de Bijlmerbajes wil verkopen, dreigt de groep bewoners van de voormalige cipierwoningen in de knel te komen. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Het is heel mooi als er van onderop zo’n woongemeenschap ontstaat, waar ook plek is voor creatieve initiatieven. Dat mag niet verloren gaan in het grote geweld van de vastgoedwereld.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier