h

Veiliger oversteken op Statenjachtstraat

26 mei 2016

Veiliger oversteken op Statenjachtstraat

Op voorspraak van buurtbewoners, gaat Stadsdeel Noord de verkeersveiligheid op de Statenjachtstraat bij basisschool De Zeven Zeeën verbeteren. Zo komen er drempels, wegmarkeringen en wordt de straat een Schoolzone. Deze toezegging volgt op het aanbieden van een rapport met handtekeningen en verbetervoorstellen van buurtbewoners aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Foto: SP

Vanwege de nieuwbouw in de Statenjachtstraat van woonhuizen en basisschool De Zeven Zeeen, is het kruispunt Statenjachtstraat-Aakstraat opnieuw ingericht. Zo is onder meer het zebrapad verplaatst. Dit zorgde echter voor onduidelijkheid en een onoverzichtelijke situatie  voor fietsers voetgangers en automobilisten, wat de veiligheid niet ten goede komt.

Ouders en schooldirectie waren al een tijdje met het stadsdeel in gesprek. Er waren oplossingen toegezegd, maar wanneer deze zouden komen bleef onduidelijk. Daarop zijn bewoners handtekeningen op gaan halen, om het stadsdeel aan te moedigen snel daad bij woord te voegen.

De SP hielp de buurtbewoners bij hun actie. Robert Brand, SP-fractielid in Noord: “Het is mooi om te zien dat bewoners actief meedenken over hun buurt. Daarnaast zijn we erg blij dat de portefeuillehouder direct toezeggingen kon doen om de situatie snel te verbeteren.”

De eerste maatregelen worden uitgevoerd in de zomervakantie, nog voordat het nieuwe schooljaar van start gaat.

U bent hier