h

Voorlichting LHBTI-acceptatie moet beter

11 november 2016

Voorlichting LHBTI-acceptatie moet beter

Opleidingen voor leraren en jongerenwerkers moeten vaste aandacht geven aan het onderwerp seksuele diversiteit en LHBTI-acceptatie. Dit vinden SP, GroenLinks en D66 in Amsterdam. Op hun voorstel gaat het stadsbestuur onderzoeken hoe dat het beste kan. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Sociale acceptatie en seksuele identiteit zijn erg belangrijk voor jongeren. Er zijn goed opgeleide docenten nodig om voorlichting over deze onderwerpen te geven. Het is goed dat de gemeenteraad dit voorstel unaniem steunt.”

Sinds 2012 zijn scholen verplicht voorlichting te geven over seksuele diversiteit en acceptatie van LHBTI personen (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele). Maar uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat  docentopleidingen onvoldoende aandacht besteden aan de LHBTI-acceptatie. De scholen vinden LHBTI-acceptatie vaak wel een belangrijk thema maar weten niet goed hoe ze LHBTI-acceptatie kunnen bevorderen. Volgens een onderzoek van Een Vandaag krijgt maar een kwart van de middelbare scholieren les over LHBTI-acceptatie.

SP-raadslid Nelly Duijndam: “De scholing over LHBTI-acceptatie begint bij de docentopleidingen en opleidingen voor jongerenwerk. Het verbeteren en stimuleren van de scholing bevordert de LHBTI-acceptatie in de stad en dit is erg belangrijk in een stad waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn.” 

D66-raadslid Jan-Bert Vroege: "Docenten en jongerenwerkers hebben de taak om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Te vaak krijgen we signalen dat men seksuele diversiteit en LHBTI-acceptatie soms liever vermijd. Daarom moeten docenten en jongerenwerkers maximaal op worden voorbereid om goed met deze weerstand te kunnen omgaan."

Simion Blom, raadslid voor GroenLinks: “Ondanks de geslaagde vooruitgang op het gebied van de rechten voor LHBTI’s, blijkt dat ook in Amsterdam nog een lange weg te gaan is op het gebied van acceptatie. Met betere voorlichting over seksuele diversiteit neemt de acceptatie ook toe.”

U bent hier