h

SP trekt aan de bel over topsalaris dienstdirecteur

22 december 2016

SP trekt aan de bel over topsalaris dienstdirecteur

De SP eist opheldering over het salaris van de nieuwe interim-directeur van de dienst financiën. Deze directeur verdient tijdens zijn dienstverband van vier maanden €160,- per uur, exclusief onkostenvergoeding. Veel hoger dan het door de gemeente gehanteerde maximum en zelf hoger dan het uurloon van een wethouder. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: “Ik zie niet waarom een gemeentedirecteur zo’n hoog salaris moet verdienen.”

Van 1 januari tot 1 april wordt de gemeentelijke dienst Financiën geleid door een interim-directeur. Het stadsbestuur is deze week akkoord gegaan met het instellen van een uurtarief van €159,55. Dit tarief is exclusief BTW en reiskosten op basis van openbaar vervoer, 2e klasse. Hiermee wijkt het stadsbestuur af van het maximumtarief van €125,- per uur, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook mag de directeur wekelijks meer uren declareren dan het maximumaantal van 36.

Reden voor de SP om opheldering te vragen. Fractievoorzitter Daniël Peters “We hebben een maximumtarief ingesteld voor personeel en inhuur. Daar mag alleen in uitzonderlijke situaties van afgeweken worden. Ik ben dus erg benieuwd naar wat deze persoon zo bijzonder maakt, dat hij zo’n hoog salaris moet verdienen.”

De SP heeft schriftelijke vragen ingediend over de kwestie.

U bent hier