h

Ouderbijdrage naar maximaal 50 euro op Amsterdamse basisscholen

15 maart 2018

Ouderbijdrage naar maximaal 50 euro op Amsterdamse basisscholen

Op voorstel van de SP, met steun van PvdA en GroenLinks, gaat het stadsbestuur er bij alle Amsterdamse basisscholen op aandringen dat de vrijwillige ouderbijdrage niet hoger is dan € 50,- per leerling per jaar. Initiatiefnemer SP-raadslid Erik Flentge is blij met het resultaat: “Amsterdam is de enige stad die de vrijwillige ouderbijdrage gaat maximeren. Dat is prachtig. Zo zorgen we ervoor dat de bijdrage betaalbaar blijft voor ouders met een kleine portemonnee. Kinderen mogen nooit uitgesloten worden van activiteiten.”

Uit eerder SP-onderzoek bleek dat het gemiddelde bedrag voor de vrijwillige bijdrage € 112,- is in Amsterdam. Erik Flentge: “Maar voor heel veel ouders, vooral in Zuidoost, Nieuw-West en Noord, is dit bedrag veel te hoog. Zeker als je meerdere kinderen in de schoolgaande leeftijd hebt.”

Uit een succesvolle proef op een aantal basisscholen in Zuidoost, waar ouders de ouderbijdrage van € 50,- konden betalen via de Stadspas, trok de SP de conclusie dat € 50,- een haalbaar bedrag is: betaalbaar voor ouders en voldoende voor scholen om leuke dingen te blijven doen. Erik Flentge: “Het mag nooit meer gebeuren dat een kind niet mee kan op schoolreisje omdat de ouders geen geld hebben voor de ouderbijdrage.”

In het aangenomen voorstel staat dat het stadsbestuur ook moet streven naar een gemaximeerd ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs.

U bent hier