h

Maak Millingenhof veiliger voor kinderen

30 juni 2018

Maak Millingenhof veiliger voor kinderen

Foto: SP Amsterdam

De SP wil dat stadsdeel Zuidoost de openbare ruimte in het Millingenhof verbetert, waardoor kinderen er veilig kunnen spelen. Zo moeten er verkeersdrempels komen en moet door het snoeien van groen het zicht voor automobilisten worden verbeterd, waardoor kinderen beter zichtbaar zijn bij het oversteken.

Buurtbewoners klagen al enige tijd over de slechte staat van de openbare ruimte in het Millingenhof. Forse begroeiing en de vorm van het complex maken de verkeerssituatie onoverzichtelijk. Daardoor is het gevaarlijk voor kinderen om over te steken. Recent is een klein meisje aangereden door een auto. Ook vinden veel buurtbewoners het aanbod op het speelpleintje ondermaats. Men ergert zich aan het vele zwerfvuil en rondrijdende auto’s zorgen voor onveilige situaties voor spelende kinderen.

Het was om die reden dat bewoners samen met de SP en Holendrecht Schoon een petitie startten die het stadsdeel aanspoort tot actie. Buurtbewoners kunnen deze ondertekenen. Ze eisen dat het voor kinderen veiliger wordt om over te steken. Verder pleiten ze voor het plaatsen van betere speeltoestellen op het pleintje en een aanpak van het vele zwerfvuil.

Maureen Hubbard, contactpersoon van de SP in Zuidoost en initiatiefnemer van de petitie: “Kinderen moeten veilig kunnen spelen in hun buurt. Helaas zien we dat deze veiligheid in het Millingenhof niet vanzelfsprekend is. Dat kan veel beter. Door de verkeersveiligheid te verbeteren en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren zorg je voor een hofje waar ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen laten spelen.”

De SP biedt begin juli de petitie aan bij het stadsdeel.

U bent hier