h

Ontzie lenende studenten bij gemeentebelasting

5 juni 2018

Ontzie lenende studenten bij gemeentebelasting

Foto: SP / Creative Commons

De SP wil van het stadsbestuur weten waarom de studielening geldt als inkomen bij het bepalen of iemand kwijtschelding krijgt op de gemeentebelasting. Studenten met een laag inkomen worden daardoor toch op kosten gejaagd. SP-raadslid Nicole Temmink: “De overheid heeft de studiefinanciering omgezet in een leenstelsel. Dat is op zich al kwalijk, want het jaagt jongeren enorm in de schulden en ontmoedigt om te studeren. Maar dan is het al helemaal onrechtvaardig dat als het de overheid uitkomt die lening wél weer wordt gerekend als inkomen.” De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie.

Huishoudens in Amsterdam moeten elk jaar meebetalen aan de vuilnisophaal en het gebruik van het riool. Afhankelijk van de grootte van het huishouden gaat dat om 360 tot 440 euro per jaar. Mensen met een inkomen ter hoogte van een uitkering kunnen kwijtschelding aanvragen zodat ze de belasting niet hoeven te betalen. Voor studenten geldt hier een ingewikkelde berekening voor waarbij de gemeente er standaard vanuit gaat dat studenten maximaal lenen. De gemeente telt die lening dan ook nog eens mee als inkomen.

De SP is het daar niet mee eens. Temmink: “Een lening moet je gewoon weer terugbetalen, dus dat is helemaal geen inkomen. Ik wil weten waarom Amsterdam dat dan doet. Als het komt door een regel uit Den Haag lijkt het me tijd om in Den Haag aan te dringen op verandering van die regel. Maar als Amsterdam er zelf over gaat dan vindt de SP dat de regels zo moeten worden aangepast dat de gemeente naar je daadwerkelijke inkomen kijkt, en een lening, geld dat niet van jezelf is, buiten beschouwing laat.”

U bent hier