h

Extra aandacht voor Amsterdams midden- en kleinbedrijf

21 december 2018

Extra aandacht voor Amsterdams midden- en kleinbedrijf

Op voorspraak van de SP, PvdA, D66 en Groenlinks gaat Amsterdam meer doen om het midden- en kleinbedrijf te versterken. Daarmee wordt de lokale economie verantwoord aangejaagd. Een voorstel daartoe werd aangenomen door de gemeenteraad. SP-raadslid Tiers Bakker: “Het MKB is de ruggengraat van de Amsterdamse economie. Dat moeten we koesteren.”

De gemeente Amsterdam besteedt de komende jaren veel geld aan het stimuleren van de Amsterdamse economie. Daarbij wordt veel tijd en geld besteedt aan zaken als ‘internationalisering’, ‘startups’ en het lokken van grote internationale bedrijven. De positie van het midden- en kleinbedrijf lijkt daarbij wat onder te sneeuwen, terwijl deze bedrijven verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de werkgelegenheid voor Amsterdammers.

Op voorspraak van SP, PvdA, D66 en Groenlinks gaat het stadsbestuur plannen uitwerken om de positie van het MKB te versterken. SP-raadslid Tiers Bakker: “Kleine ondernemers zijn de banenmotor van Amsterdam. In tegenstelling tot veel internationale bedrijven – die vaak hun personeel meeverhuizen uit het buitenland – zorgen MKB’ers voor werkgelegenheid voor Amsterdammers. Daarnaast hebben zij vaak ook een belangrijke functie in de buurt. Deze ondernemers moeten we ondersteunen en stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door het opknippen van aanbestedingen zodat ook het mkb een kans maakt. Een andere mogelijkheid is het instellen van een waarborgfonds voor kleine ondernemers die schade lijden als gevolg van een overval. Ik ben heel blij dat Amsterdam plannen maakt om deze groep extra aandacht te geven.”

Het stadsbestuur komt in 2019 met een uitwerking van de plannen.

U bent hier