h

Nieuws uit 2018

10 maart 2018

Weer geen uitmarkt in Zuidoost, SP vraagt om opheldering

Tot teleurstelling van de SP is de gemeente toch weer bezig om de Uitmarkt in stadsdeel Centrum te organiseren. Vorig jaar werd juist een voorstel van de SP aangenomen om de Uitmarkt in 2018 in Zuidoost te organiseren. Indiener van  dat voorstel, SP-raadslid Nelly Duijndam is niet te spreken over de gang van zaken: “Weer wordt Zuidoost genegeerd en weer gaat er veel aandacht en drukte naar stadsdeel Centrum. Ik vind het op zijn zachtst gezegd niet netjes dat de wethouder zich er weinig van aan lijkt te trekken dat de gemeenteraad hierover een voorstel heeft aangenomen.”

Lees verder
9 maart 2018

SP presenteert resultaten hulpdiensttour: veel bereikt, maar ook nog veel te doen

Foto: SP

Een drie jaar durende tour van de hulpdienst door heel Amsterdam werd deze week afgerond met de Week van de Hulpdienst. SP-wethouder Arjan Vliegenthart was aanwezig bij de feestelijke afsluiting op 9 maart om de hulpdienstmedewerkers te bedanken en met bezoekers in gesprek te gaan. Vliegenthart: “De afgelopen vier jaar hebben we ons als partij ingezet voor de bestrijding van armoede. Ik als wethouder, de partij met raad en daad van de hulpdienst. We hebben veel bereikt. Daar ben ik trots op. Maar is een hoop te doen. Dat zien we elke dag. Daarom is een stem op de SP op 21 maart zo belangrijk. Alleen met een grote SP kunnen we onze weg naar een socialer Amsterdam vervolgen.”  

Lees verder
9 maart 2018

Stadsbestuur garandeert zorg voor mensen met pgb-problemen

Foto: Omer Ziv

Het stadsbestuur gaat op verzoek van de SP een oplossing regelen voor mensen die problemen hebben omdat de termijn is verstreken van hun persoonsgebonden budget voor zorg (pgb). SP-raadslid Nelly Duijndam: “Daar ben ik heel blij mee. Mensen die wel zorg nodig hebben dreigden zonder hulp bij het huishouden te komen zitten. Het is goed dat het stadsbestuur snel ingrijpt om dat te voorkomen.”

Lees verder
9 maart 2018

SP ondertekent regenboog stembusakkoord voor gelijkwaardigheid

Foto: SP

Kandidaatraadslid Cobie Groenendijk heeft namens de SP het roze stembusakkoord ondertekend. In het akkoord spreken een aantal politieke partijen zich uit tegen discriminatie en voor gelijkwaardigheid van Amsterdamse LHBTI’s. Groenendijk: “Iedereen in Amsterdam moet zichzelf kunnen zijn, hoe je er ook uit ziet of op wie je ook verliefd wordt. Dat is de gelijkwaardigheid en de menselijke waardigheid waar we bij de SP voor staan.”

Lees verder
8 maart 2018

Amsterdam helpt jongeren met niet-westerse afkomst aan werk

Foto: SP

Foto: Arjan Vliegenthart op bezoek bij een project van Ajax om jongeren naar school of werk te begeleiden.

Lees verder
8 maart 2018

Hogere ambitie voor bouw studenten en jongerenwoningen

De SP wil dat er de komende jaren veel meer huizen bijkomen voor jonge mensen. SP-lijsttrekker Laurens Ivens: ‘Voor zowel studenten als werkende jongeren zijn er te weinig huizen. Jonge mensen wonen noodgedwongen te lang bij hun ouders of moeten de stad uit omdat ze geen woonplek kunnen vinden. Daarom wil de SP een ambitieuzer plan van de gemeente voor de bouw van studenten- en jongerenwoningen. Met die 10.000 studenten- en jongerenwoningen die de afgelopen periode zijn gebouwd, komen we er niet. De ambitie moet omhoog zodat jonge mensen in Amsterdam kunnen blijven wonen.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier